VNK:n tiedote: Tulevaisuusselonteko linjaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa: Kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä Suomea

Valtioneuvoston viestintäyksikkö Tiedote 302/2009 15.10.2009 Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 15. lokakuuta ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050. Selonteossa asetetaan tavoitteeksi vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Hallitus linjasi syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa ilmasto- ja energiapolitiikkaa erityisesti vuoteen 2020 asti. Strategiassa esitettiin konkreettisia toimenpiteitä, joilla Suomi saavuttaa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet. Tulevaisuusselonteko tukee ja täydentää strategiassa

Vihreä blogi: Kohti vähäpäästöistä Suomea

Hallitus hyväksyi tänään kaksi vuotta valmistellun ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon. Se on yksi hallituksen lukuisista selonteoista. Mikä tekee tästä erityisen? Tulevaisuusselonteossa hallitus asettaa ensimmäistä kertaa pitkän aikavälin päästötavoitteen. Vuoteen 2050 mennessä Suomi leikkaa ilmastopäästöjä vuoden 1990 tasosta vähintään 80 prosenttia. Näin päästöt lasketaan vaiheittain kestävälle tasolle. Yksin tämä on historiallinen päätös. Selonteossa on kuitenkin myös paljon muuta. Tavoitteita asetetaan myös rakennuskannan energiatehokkuudelle ja autokannan päästöille. Pitkällä aikavälillä Suomessa on siirryttävä

Aiheet
Uusimmat artikkelit