Valtuustoaloite valosaasteen selvittämiseksi Tampereella

Valolla on kaupungissa tärkeä tehtävä viihtyisyyden ja turvallisuuden takaajana pimeällä.  Valosaasteella tarkoitetaan näille tarkoituksille tarpeetonta valoa, jolla on haitallinen vaikutus ympäristöön. Valosaasteen kaikkia vaikutuksia ei tunneta, mutta se voi häiritä eliöitä ja ekosysteemejä, sekä vaikuttaa ihmisten unen laatuun ja terveyteen. [1][2] Lisäksi kaupunkiympäristössä liian kirkas valo voi häikäistä, aiheuttaen vaaratilanteita liikenteessä. Valosaaste merkitsee myös energiahukkaa, jolloin sen suitsiminen vähentää niin päästöjä kuin valaistuksen kustannuksia. Valosaasteen aiheuttaman taivaan hohteen myötä yhä

Aiheet
Uusimmat artikkelit