Aamulehti: Hyvän hoidon pitää ajaa aina eutanasian edelle

AL:ssä 22.5. pohdittiin kahdessa kirjoituksessa, millä ehdoilla eutanasia voisi olla sallittu. Tällainen keskustelu on tarpeen, sillä kysymys ihmisen elämän päättymisestä on syvästi periaatteellinen. Sitä ei tule ratkaista kevyesti.

Vihreiden mielestä ihmisillä tulee olla oikeus paitsi hyvään elämään, myös hyvään kuolemaan. Eutanasian ensimmäinen ja ehdoton edellytys on se, että täysivaltainen ihminen sitä pyytää omasta aloitteestaan ja vakaasti tahtoen.

Tämä rajaa ulkopuolelle mm. alaikäiset ja vakavasti masentuneet, joiden ei voi katsoa pystyvän tekemään tulevaisuuttaan koskevia peruuttamattomia päätöksiä. Minkäänlainen painostus valintaan ei tietenkään tule kyseeseen.

Tahdon pitää olla vakaa – väliaikainen synkkyys ei riitä vakavan päätöksen perusteeksi. Käytännössä vakaa tahto voitaisiin osoittaa esimerkiksi sillä, että halu eutanasiaan pitää osoittaa johdonmukaisesti pitemmän ajan.

Tärkeä ehto on myös vakava, parantumaton sairaus. Monia sairauksia on mahdollista joko parantaa tai ainakin niiden oireita lieventää merkittävästi.  Päätöksen tueksi tarvitaan usean lääkärin arvio.

Esimerkiksi monet esittävät toiveita kuolemasta jopa vuosia neliraajahalvaantumisen jälkeen. Silti hyvällä hoidolla ja tuella moni oppii elämään tilanteensa kanssa. Tällaisiinkaan tilanteisiin eutanasia ei sovi, vaikka ihminen itse sitä heikkona hetkenä saattaisi haluta.

Lisäksi ehdoksi pitää asettaa se, että sairaus todistettavasti aiheuttaa sietämättömiä kärsimyksiä. Kivunlievityksen kehittymisen ansiosta kivut eivät enää monissa tapauksissa ole ylitsepääsemättömiä, mutta elämä saattaa muuten heiketä kohtuuttomasti.

Näin rajattuna eutanasia voisi koskea vain hyvin pientä joukkoa ihmisiä. Paljon suuremmalle osalle Vihreiden periaateohjelman tavoite oikeudesta hyvään kuolemaan edellyttää hoidon kehittämistä.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi parempaa tukea loppuun asti kotona asuville ja tehokkaampaa kivunlievitystä. Samoin saattohoitoon pääsyä on parannettava ja alueiden välisiä eroja kavennettava.

Kaikissa tapauksissa nämäkään keinot eivät valitettavasti riitä. Silloin ihmisellä pitää niin halutessaan olla oikeus saada apua kohtuuttomien kärsimystensä päättämiseen.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr.)
Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *