Aamulehti: Pirkanmaan hankkeet kyllä etenevät

Minna Sirnö ja Saara Karhu kirjoittivat tällä palstalla (Aamulehti 27.12.2007) monelta osin virheellisesti ja harhaanjohtavasti valtion vuoden 2008 budjetin eduskuntakäsittelyyn liittyen. Heidän mukaansa hallituspuolueiden edustajat olivat hylänneet maakunnan hankkeiden puolustamisen budjettiäänestyksissä.

Eduskunnan budjettiäänestyksissä tuskin koskaan poiketaan valtiovaraivaliokunnan mietinnöstä, eikä niin olisi tapahtunut tälläkään kertaa. Niinpä hallituspuolueiden kesken päädyttiin aiempaa voimakkaammin ilmaisemaan yhteinen laaja tuki valtiovarainvaliokunnan erinomaiselle työlle budjetin viimeistelyssä. Mietinnössä ohjattiin tänä vuonna lisärahoitusta yhteensä 44 miljoonan euron verran kaikkein kiireellisimpiin hankkeisiin.

Pirkanmaan tärkeiden hankkeiden edistymisen kannalta kaikkein merkittävin työ tapahtuu taustavaikuttamisella, jossa juuri hallituspuolueiden edustajilta vaaditaan pitkäjänteistä yhteistyötä ja tarmokkuutta. Tämä tarkoittaa aktiivista vaikuttamista niin eduskunnan eri valiokunnissa kuin hankkeiden nostamisessa julkiseen keskusteluun.

Olisi kovin yksinkertaista olettaa, että yhdessä talousarvioesityksessä ohjattaisiin rahoitus kaikkiin mahdollisiin hyviin ja tärkeisiin kohteisiin. Valtiovarainvaliokunta joutui tekemään tarkkaa harkintaa eri aloitteiden sisällyttämisestä mietintöönsä. On selvää, että moni hyvä ja tarpeellinen talousarvioaloite jäi kuitenkin odottamaan toteutumistaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tällä kertaa pois jääneiden hankkeiden puolesta tehty työ olisi valunut hukkaan, vaan yhteistyömme maakuntamme hankkeiden edistämiseksi jatkuu.

Pirkanmaan kokoomuksen, keskustan ja vihreiden kansanedustajat

Harri Jaskari
Heikki A. Ollila
Kimmo Sasi
Arto Satonen
Marja Tiura
Mikko Alatalo
Klaus Pentti
Pertti Salovaara
Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *