Aamulehti: Tuulivoimaloiden tuotto kasvaa tulevaisuudessa

Hannu Uusikartano kummasteli (AL 11.8) sitä, miten 3 000 megawatin tuulivoimakapasiteetilla voitaisiin Suomen oloissa tuottaa jopa 10 terawattituntia sähköä. Ihmetystään hän perusteli sillä, että tähän asti rakennetuilla tuulivoimaloilla sähkön tuotanto on vaatimattomampaa.

Tuulivoimaloiden tuotto kasvaa monista eri syistä. Matkapuhelimienkaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ei kannata arvioida tarkastelemalla lankapuhelinajan tilastoja.

Ensimmäinen tuulivoimala otettiin Suomessa käyttöön 80-luvun puolivälissä. Kahdessa vuosikymmenessä teknologia on kehittynyt radikaalisti.

Esimerkiksi 80-luvulla sarjatuotetuiden voimaloiden roottorin halkaisija oli 20 metrin luokkaa. 90-luvulla päästiin yli 50 metriin, 2000-luvulla jo yli sataan metriin. Mitä suurempi roottori, sitä parempi on voimalan käyttökerroin.

Sähköntuotanto voidaan maksimoida myös sijoittelemalla tuulivoimalat fiksusti. Esimerkiksi kun keskimääräinen tuulen nopeus nousee kuudesta seitsemään metriin sekunnissa, tuulivoimalan tuotanto kasvaa peräti 40 %.

Suomessa ei ole ollut kattavaa ja ajantasaista kartoitusta tuuliolosuhteista modernien voimaloiden napakorkeuksilla. Hallitus on nyt käynnistänyt tuuliatlaksen päivityksen, joka valmistuu ensi vuonna.

Silloin tiedetään nykyistä paremmin, missä tuulee ja kuinka paljon. Näin voimalat osataan sijoittaa parhaille paikoille.

Tähän asti tuulivoimaa on rakennettu vain maalle ja luodoille. Tulevaisuudessa aletaan vähitellen rakentaa myös ns. offshore-tuulivoimaa. Merellä tuulee tasaisemmin ja kovempaa, joten jälleen tuulesta saadaan puristettua enemmän sähköä.

Jo nykyään käytössä olevalla tuulivoimateknologialla 3 000 megawatin kapasiteetin rakentaminen puoliksi maalle ja puoliksi merelle tuottaisi Suomen oloissa sähköä arviolta vähintään yhdeksän terawattituntia.

Kun otetaan huomioon ennakoitu teknologian kehitys, samalla kapasiteetilla päästään mainitsemaani kymmeneen terawattituntiin vuodessa eli yli kymmenykseen maamme koko sähkön tarpeesta. Näin tuulivoimasta tulisi merkittävä sähköntuotantomuoto myös Suomessa.

Oras Tynkkynen
valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija
kansanedustaja (vihr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *