Älykkään liikenteen uutiset 1/2008: Mieluummin älyä kuin uusia moottoriteitä

Tiemaksut, joukkoliikenteen etuudet, kevyen liikenteen navigointisovellukset ja joukkoliikenteen kilpailukykyä parantavat älykkäät palvelut ovat hallituksen ilmastopoliittisen asiantuntijan, Oras Tynkkysen (vihr), mielestä hyviä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Älykkään liikenteen uutisten haastattelussa Tynkkynen esittää viisi liikennettä koskevaa keinoa hillitä ilmastonmuutosta:
”Liikennetarpeen vähentäminen kehittämällä yhdyskuntarakennetta siten, että liikenteen kysyntä vähenee, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuden kasvattaminen, kulkuvälineiden käytön tehostaminen, kulkuneuvojen energiatehokkuuden parantaminen ja vaihtoehtoiset energiaratkaisut.”

Tynkkynen uskoo, että liikenteen älykkäillä ratkaisuilla voidaan tukea ilmastonmuutoksen hillitsemistä.
”Käyttöön perustuvilla tiemaksuilla voidaan hyödyntää älykkään liikenteen ratkaisuja parhaiten. Myös ajoneuvoveron voisi korvata tiemaksuilla”, hän sanoo.

”Myös joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamisessa telematiikasta on hyötyä. Esimerkiksi liikennevaloetuudet nopeuttavat matkoja ja tehostavat kaluston käyttöä.” ja Oras Tynkkynen jatkaa: ”Telematiikalla on mahdollista parantaa kevyttä liikennettä. Navigoinnin ulottaminen kävelyyn ja pyöräilyyn luo runsaasti uusia mahdollisuuksia ja parantaa kevyen liikenteen kilpailukykyä.”

“Yhdyskuntarakenteen muuttaminen on hidasta, mutta tietysti kaikki toimenpiteet ovat liian hitaita siitä näkökulmasta, että päästöjen vähentäminen olisi pitänyt aloittaa jo 20 vuotta sitten. Autojen käyttöä voidaan tehostaa esimerkiksi lisäämällä henkilöautojen yhteiskäyttöä.”

Biopolttoaineiden merkitystä ei Tynkkysen mielestä pitäisi ylikorostaa.
”On kiusallista, että suomalaisessa keskustelussa korostetaan liian voimakkaasti biopolttoaineiden osuutta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, vaikka neljä muuta keinoa ovat tehokkaampia.”

Oras Tynkkynen johti puolueensa, Vihreän liiton, liikennepoliittisen ohjelman laatimista. Ohjelman mukaan uusia moottoriteitä ei pitäisi rakentaa. Liikenneinvestoinneissa pitäisi painottaa nykyisten teiden turvallisuuden ja sujuvuuden parantamista.

”Ei ole järkeä siinä, että samalla kun pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä investoidaan kuitenkin hankkeisiin, joista näitä päästöjä syntyy lisää. Ensimmäinen tehtävä olisi lopettaa ongelmaa pahentavat toimet. Mutta ymmärrän, että näin suureen linjanmuutokseen ei vielä olla valmiita. Liikennepolitiikka on perustunut ja perustuu edelleen paljolti uusien teiden rakentamiseen.”

”Tietoisuus kyllä kypsyy, kunhan ihmiset alkavat ottaa huomioon Suomen velvoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. EU antaa jäsenmaille ehdotuksensa päästötavoitteiksi tammikuussa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *