Anti-lehti: Ilmastokriisi uhkaa suvereniteettiä – ja suvereniteetti ilmastonsuojelua

Julkaistu Tampereen yliopiston politiikan opiskelijoiden Anti-lehdessä.

Ilmastonmuutosta ei saada kuriin ilman ennennäkemättömän vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Haaste voidaan pilkkoa kolmeen.

Ensinnäkin mukaan päästörajoituksiin on saatava kaikki keskeiset päästöjen tuottajat. Toiseksi mailta pitää saada riittävän tiukka päästövelvoite. Kolmanneksi tarvitaan takeet siitä, että kaikki maat todella noudattavat sitoumuksiaan.

Kattava, vahva ja sitova ilmastosopimus edellyttää sitä, että kansallisvaltiot luovuttavat osan suvereniteetistään kansainväliselle yhteisölle. Vaikeinta se on kahdelle suurvallalle, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta eniten.

Yhdysvalloissa senaatin säännöt tekevät kansainvälisten sopimusten ratifioinnista erittäin vaikeaa. Kiina taas suhtautuu jo periaatteessa vihamielisesti yrityksiin rajoittaa suvereniteettiä.

Todellisuudessa ajatus suvereniteetin puolustamisesta ilmastonsuojelua vastaan on jossain määrin akateeminen.

Jos ilmastonmuutosta ei saada kuriin, osa nykyisistä kansallisvaltioista Tyynellä valtamerellä yksinkertaisesti lakkaa lopulta olemasta. Osa menettää merenpinnan nousun alle merkittävän osan nykyisestä maa-alastaan.

Osa valtioista taas voi luhistua ja muuttua anarkisiksi, valtiottomiksi tiloiksi (failed state). Muissakin valtioissa ilmastokriisi rajoittaa tosiasiallista vaikutusvaltaa monin tavoin.

Ilmastokriisi siis uhkaa suvereniteettiä. Lienee parempi luovuttaa pieni osa suvereniteetistä yhdessä sopien kuin menettää merkittävä osa pakon edessä.

Yhdysvaltain ja Kiinan linja tuskin muuttuu lähiaikoina olennaisesti. Neuvotteluissa täytyy hakea ratkaisuja, joissa kohtuullinen ilmastosopimus voidaan hyväksyä ilman, että ulkopuolisille annetaan ylettömästi päätäntävaltaa maiden omiin asioihin.

Toisaalta kiinalaiset ja yhdysvaltalaisetkin ymmärtävät, että globaalin ilmastosovun kariutuminen merkitsee synkkiä aikoja. Tämä voi saada maita pehmentämään suhtautumista sitoviin päästötavoitteisiin joskus tulevaisuudessa.

Oras Tynkkynen

Kirjoittaja on Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja sekä YTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *