Eläinkokeille laadittava tiukat rajoitukset: kemikaalipaketti REACH ei saa lisätä turhien koe-eläinten määrää

tiedote 31.10.2006

Vihreät kansanedustajat Rosa Meriläinen ja Oras Tynkkynen:

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Rosa Meriläinen ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen ovat huolestuneita siitä, että Suomessa on määritelty varsin löyhästi ne tarkoitukset, joita varten eläinkokeita saa tehdä. Suomessa ei lähtökohtaisesti pyritä eläinten suojeluun, vaan eläinkokeiden lievään rajoittamiseen.

– Meillä on mahdollisuus tehdä eläinten kannalta tiukempaa lainsäädäntöä, niin että se on myös realistista eikä vaaranna tieteellisiä tai kaupallisia intressejä. Tämä edellyttää, että eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen ohjataan merkittävästi lisävoimavaroja, Meriläinen sanoo.

Suomessa käytettiin viime vuonna 256 826 koe-eläintä, joista noin 2 300 eläintä meni kemianteollisuuden käyttöön ja loput olivat pääosin lääketieteen käytössä. Koe-eläimet ovat pääasiassa jyrsijöitä eli rottia ja hiiriä. Koko EU:ssa käytetään nykyisin noin kymmenen miljoonaa eläintä vuodessa koe-eläimenä.

– Hyväksyttävät tarkoitukset eläinkokeiden tekemiseen olisi määriteltävä niin tiukasti, että eläinkokeen saa suorittaa ainoastaan, jos se on aivan välttämätöntä ihmisten tai eläinten hyvinvoinnille olennaisessa tutkimuksessa tai testauksessa, Tynkkynen vaatii.

Vaihtoehtomenetelmien kehittäminen ja kaupallistaminen saattaisi olla Suomelle myös taloudellinen mahdollisuus, koska tulevina vuosina menetelmiä tullaan kaipaamaan runsaasti. On luotava tavoitteet sille, kuinka suuri osa kokeista korvataan ja millä aikataululla. Suomessa on jo vaihtoehtoisten menetelmien osaamista, mutta kasvaakseen ala tarvitsee suunnitelmallista ja runsasta lisärahoitusta. Tätä voisi tarjota esimerkiksi Tekes tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittajana ja aktivoijana.

Rosa Meriläinen ja Oras Tynkkynen jättivät tänään aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle ja Tynkkynen on aiemmin esittänyt talousarvioaloitteessaan lisärahoitusta vaihtoehtoisten menetelmien tutkimuk-seen.

Lisätietoja
Rosa Meriläinen, 050 5113006
Oras Tynkkynen, 050 512 1584