Energia- ja ilmastostrategia valtava pettymys: Hallitus hukkaa ilmastonsuojelun mahdollisuudet

tiedote 24.11.2005

– Todellisen ilmastostrategian valmistelu aloitettava pian

Vihreät pitävät hallituksen tänään julkistamaa energia- ja ilmastostrategiaa valtavana pettymyksenä. Strategiassa ei esitetä juuri lainkaan uusia toimenpiteitä ilmastonsuojelun edistämiseksi ja iso osa uusiutuvien energianlähteiden mahdollisuuksista suomalaisten työpaikkojen, yritysten ja vientitulojen edistäjänä menetetään.

– Hallituksen energia- ja ilmastostrategia on masentavan kunnianhimoton. Esimerkiksi Ruotsi tavoittelee ilmastopäästöjen puolittamista, ja Kalifornian osavaltio pyrkii leikkaamaan päästöjä 80 %. Onko jopa republikaanikuvernööri Arnold Schwarzenegger vihreämpi kuin Matti Vanhanen, vihreiden ilmasto- ja energiapolitiikasta vastaava kansanedustaja Oras Tynkkynen kysyy.

Vihreiden mielestä strategia on myös lyhytnäköinen. Hallituksen katse ulottuu vain vuoteen 2015, vaikka Suomi on muiden EU-maiden mukana ollut hyväksymässä haastavia ilmastotavoitteita aina vuoteen 2050 asti. Likinäköisyys voi johtaa virhearviointeihin, jotka tulevat kalliiksi suomalaisille veronmaksajille ja yrityksille.

Hallituksen strategia nojaa voittopuolisesti EU:n päästökauppaan ja päästöoikeuksien ostamiseen ulkomailta Kioton mekanismeilla. Sen sijaan kotimaisten, uusiutuvien energianlähteiden edistämiseen ei hallitukselta löydy rahkeita. Esimerkiksi energiatukeen käytettiin viime vuonna 30 miljoonaa euroa, mutta vuosille 2008 – 12 tavoite on vain 26 miljoonaa euroa. Teollisuuden sähköveron alentamiseen hallitus sen sijaan on valmis käyttämään 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos kestävän energiatalouden potentiaalia ei osata hyödyntää, hukataan mittavia mahdollisuuksia työpaikkojen ja yritystoiminnan luomisessa. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden, Electrowatt-Ekonon ja VTT:n tuore selvitys arvioi, että tuulivoimateollisuuden työpaikkojen määrä voisi Suomessa peräti yhdeksänkertaistua 18 000:een seuraavien 15 vuoden aikana.

– Hallituksen ilmastopoliittisesta apatiasta maksavat kaikki suomalaiset. Strategia hukkaa uusiutuvien energianlähteiden mittavan potentiaalin työpaikkojen, yritysten ja vientimahdollisuuksien luomisessa, Tynkkynen arvioi.

Vihreät katsovat, että hallituksen saatua vihdoin Kioto-ohjelman valmiiksi, on syytä alkaa laatia todellista ilmastostrategiaa. Siinä tulee esittää visio siitä, miten päästöjä vähennetään kestävälle tasolle vuosisadan puoliväliin mennessä. Vihreät ovat esittäneet oman näkemyksensä ilmasto- ja energiaohjelmassa “Kestävää hyvinvointia ilmastonsuojelulla”.

Lisätietoja:

Oras Tynkkynen