Futuuri: Mittausvirhe

Julkaistu Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futuuri-lehdessä.

Politiikassa saa sitä, mitä mittaa. Ja me mittaamme vääriä asioita.

Kotikaupunkiani Tamperetta pidetään usein yhtenä ilmastonsuojelun suomalaisista edelläkävijöistä. Silti emme tiedä edes sitä, paljonko energiaa kaupungin hallinnoimat rakennukset kuluttavat. Jätteitä ja kierrätystä koskevat tilastot ovat parhaimmillaankin suuntaa antavia.

Viimeisin kattava päästötilasto Tampereelta on vuodelta 2007. Toimimme laajasti päästöjen vähentämiseksi, mutta meillä ei ole tapaa varmistaa, kasvavatko vai vähenevätkö päästöt – saati sitten sitä, onko juuri toimillamme vaikutusta päästöihin.

Kansalliset työllisyysluvut julkaistaan kuukausittain – ja ne myös raportoidaan laajalti mediassa. Viimeisimmät vahvistetut tiedot kansallisista päästöistämme ovat kahden vuoden takaa.

Kestävästä kehityksestä ei usein ole saatavilla ajantasaisia ja luotettavia tietoja. Siksi ei ole yllättävää, ettei kestävyys saa politiikassa sitä huomiota, jonka se ansaitsisi ja jota se epätoivoisesti tarvitsee. Siksi mittaamisen on muututtava.

Ensinnäkin tarvitsemme perustietoja. Tarvitsemme tietoa siitä, paljonko kulutamme luonnonvaroja, paljonko tuotamme päästöjä ja paljonko synnytämme jätettä – paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla, vuosittain ja reaaliajassa.

Toiseksi tarvitsemme uusia kestävyyden mittareita täydentämään (ja osittain korvaamaan) perinteisiä mittareita. Valittiinpa sitten Genuine Progress Indicator, Happy Planet Index tai jotakin edistyneempää ja luotettavampaa, mittaria on seurattava säännöllisesti korkeimmalla päätöksenteon tasolla.

Kolmanneksi pelkkä mittaaminen ei riitä. Valtiontaloudessakaan emme tyydy vain seuraamaan sitä, paljonko rahaa kuluu, vaan teemme talousarvioita pitääksemme rahanmenon tiukasti kurissa. Samalla tavalla tarvitsemme budjetteja päästöille ja luonnonvarojen käytölle.

Oras Tynkkynen

Kirjoittaja on Vihreiden kansanedustaja, joka vastasi valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon laadinnasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *