Hallituspuolueiden pirkanmaalaiset edustajat tukevat ratikkahanketta

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu valtion rahoituksesta kaupunkiseutujen joukkoliikennehankkeille. Välillä on väitetty, että valtio ei voisi tai sen ei tulisi rahoittaa Tampereen seudun raitiotietä.

Me allekirjoittaneet hallituspuolueiden pirkanmaalaiset kansanedustajat muistutamme, että

  • valtion tuki Tampereen ratikalle on sisällytetty liikennepoliittiseen selontekoon
  • ratikan valmistelu on pitkällä, ja ratkaiseva päätös tehdään vielä tänä keväänä kaupunginvaltuustossa
  • Tampereen kaupunki ja laajemmin koko kaupunkiseutu on sitoutunut edistämään hanketta
  • ratikka palvelee toteutuessaan paitsi Suomen toiseksi suurinta kaupunkiseutua, myös pendelöinnin kautta laajemmin Pirkanmaata
  • tarvittava valtion rahoitus hankkeelle on suhteessa kaikkiin väylämäärärahoihin niin pieni ja se jakautuu niin monelle vuodelle, että rahoitus ei riipu mistään yksittäisestä muusta hankkeesta
  • Tampereella on täysi valmius aloittaa ratikan toteuttaminen välittömästi valtion rahoitussitoumuksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen

Toivomme, että koko Pirkanmaa sitoutuu yhdessä edistämään tätä alueen hyvinvoinnin ja kestävyyden kannalta keskeistä hanketta.

Jukka Gustafsson (sd.)
Saara Karhu (sd.)
Pauli Kiuru (kok.)
Anna Kontula (vas.)
Arto Satonen (kok.)
Hanna Tainio (sd.)
Oras Tynkkynen (vihr.)
Sofia Vikman (kok.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *