Hämmennyksen hetket

Viimeiseksi tarvittua kokouspäivää Kööpenhaminassa on leimannut hämmennys ja epävarmuus. Läpi yön jatkuneet neuvottelut veivät neuvotteluryhmien tekstiluonnoksia eteenpäin, mutta aamulla oltiin edelleen kaukana sovusta isoissa asiakysymyksissä.

Monet odottivat paljon maailman johtajien juhlapuheilta. Yhdysvaltain presidentti, Kiinan pääministeri, Venäjän presidentti ja monet muut tyytyivät kuitenkin lähinnä toistamaan tuttuja kantoja ja kehottamaan maita sopuun. Kiinnostavimmasta päästä oli Brasilian presidentin ilmoitus, jonka mukaan maa on valmis tarvittaessa jopa rahoittamaan muiden maiden ilmastotyötä.

Päivän mittaan käytävillä pyöri myös luonnoksia poliittiseksi loppuasiakirjaksi. Ensimmäisessä julkisuuteen vuotaneessa versiossa viitattiin kahden asteen tavoitteeseen ja päästöjen taittamiseen pikimmiten sekä globaalisti että kansallisesti.

Teollisuusmaiden päästötavoitteet oli merkitty muodossa X % vuodesta 1990 ja Y % vuodesta 2005 vuoteen 2020. Kehitysmaiden toimet oli määrä raportoida kansallisissa raporteissa kahden vuoden välein. Julkisesti tuetut toimet kirjattaisiin kansainväliseen rekisteriin ja ne arvioitaisiin.

Kehitysmaiden ilmastotyöhön luvattiin lähivuosina rahoitusta 10 miljardia dollaria vuodessa. Vuonna 2020 tavoitteena olisi sata miljardia dollaria kattaen sekä julkisen että yksityisen rahoituksen ja “vaihtoehtoiset rahoituslähteet”.

Nykyisten rahoituskanavien alle perustettaisiin Kööpenhaminan ilmastorahasto. Uusi teknologiamekanismi edistäisi teknologiansiirtoa.

Sopimus arvioitaisiin vuonna 2016. Nykyiset neuvotteluryhmät jatkaisivat työtä tavoitteena “yksi tai useampia laillisia instrumentteja” mahdollisimman pian, mutta viimeistään vuoden päästä.

Päivän mittaan versiot elivät. Myöhemmissä luonnoksissa oli esimerkiksi poistettu viittaus jatkoneuvottelujen takarajaan.

Loppuillasta kokouksen tulos on edelleen epäselvä. Saadaanko jokin tulos valmiiksi ja jos niin millainen?

Sen seuraavat tunnit näyttävät.

Oras Tynkkynen bloggaa Kööpenhaminan ilmastokokouksesta. Lisää blogimerkintöjä ja muuta materiaalia osoitteessa http://www.vihreat.fi/cop15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *