Helsingin Sanomat: Valtion tuettava Tampereen raitiotiehanketta

Viime vuosina moni joukkoliikennehanke on edennyt pääkaupunkiseudulla. Valtio investoi merkittäviä summia mm. Kehärataan, länsimetroon ja Pisararataan.

Alueen joukkoliikenteeseen kannattaakin satsata. Vahvasta ja menestyvästä pääkaupungista hyötyy koko Suomi.

Joukkoliikenteellä voidaan saada merkittäviä hyötyjä taloudelle, ympäristölle ja arjen sujuvuudelle myös muilla kaupunkiseuduilla. Esimerkiksi Turun ja Tampereen seuduilla suunnitellaan raitiotieverkon rakentamista.

Tampereella valmistelu on hyvin pitkällä. Raitiotien yleissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä vielä tämän kevään aikana ja rakentaminen aloittaa mahdollisimman pian lähivuosina. Hanke sisältyy niin kaupunkistrategiaan kuin kaupunkiseudun ja valtion väliseen aiesopimukseen.

Selvitysten mukaan ratikka lisää joukkoliikenteen suosiota, vähentää päästöjä ja mahdollistaa merkittävien uusien työpaikka- ja asuinalueiden kaavoittamisen yhdyskuntarakenteen sisään. Busseihin verrattuna ratikka myös leikkaa käyttökustannuksia.

Hanke ei koske vain Tamperetta, vaan laajemmin maamme toiseksi suurinta kaupunkiseutua. Tulevaisuudessa raitiotieverkkoa on mahdollista laajentaa Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suuntiin.

Yhdistettynä lähijuniin tehokas ja ympäristöä säästävä raideliikenne saadaan palvelemaan koko kaupunkiseutua – samoin kuin pääkaupunkiseudulla nykyään. Ratikka hyödyttää myös niitä tuhansia ihmisiä, jotka tulevat päivittäin töihin Tampereelle muualta Pirkanmaalta.

Ratikka ei tarvitse eikä siihen pyydetä valtiolta erityiskohtelua. Riittää, että sitä käsitellään samalla viivalla muiden kaupunkien hankkeiden kanssa.

Hallitus linjaa kehysriihessään maaliskuussa liikennehankkeiden rahoitusta. Valtion on sitouduttava rahoittamaan Tampereen seudun ratikasta yhtä suuri osuus ja samoilla ehdoilla kuin pääkaupunkiseudunkin tärkeissä joukkoliikennehankkeissa.

Anna Kontula (vas), Tampere
Arto Satonen (kok), Sastamala
Hanna Tainio (sd), Tampere
Oras Tynkkynen (vihr), Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *