Helsingin Sanomat: ympäristöjärjestöjen valta ei näy päätöksissä

Atte ja Eija-Riitta Korhola väittivät (HS 8. 6., 18. 6., 3. 7.), että järjestöjä kuullaan ilmastopoliittisessa päätöksenteossa asiantuntijoina liikaa. Tarkastelen väitettä käyttäen esimerkkinä EU:n ilmasto- ja energiapaketin kansallista käsittelyä.

Eduskunnan ympäristövaliokunta kuuli paketista asiantuntijoina kolmea ympäristöjärjestöjen ja 15-18 elinkeinoelämän edustajaa – hieman määritelmästä riippuen. Talousvaliokunnan kuulemista asiantuntijoista puolestaan 7-11 edusti elinkeinoelämää ja yksi järjestöjä.

Jos ympäristöjärjestöillä olisi merkittävästi vaikutusvaltaa, niiden kannat todennäköisesti näkyisivät selvästi tehtävissä päätöksissä. Tästäkään on vaikea löytää merkkejä.

Kannanotoissaan komission päästökauppaesityksestä järjestöt vaativat, että lähtökohdaksi tulee ottaa 30 prosentin päästövähennys 20 prosentin sijaan ja että ilmaisten päästöoikeuksien jako lopetetaan ja oikeuksien huutokaupan tuotot ohjataan ilmastotyöhön. Lisäksi järjestöt esittivät joustomekanismien käytön rajoittamista ja laatukriteerien asettamista.

Valtioneuvoston kanta poikkeaa kaikissa näissä kysymyksissä järjestöjen esityksistä olennaisesti. Yhteneväisiäkin näkemyksiä on, mutta eroavaisuuksia keskeisissä kannoissa on silmiinpistävän paljon.

Ilmasto- ja energiapaketin kansallinen käsittely on vain yksi esimerkki. Kokemukseni perusteella sama kuitenkin pätee valtaosaan ainakin kymmenen viime vuoden aikana harjoitetusta kansallisesta ilmastopolitiikasta. Tosiasioista on siis vaikea löytää tukea Korholoiden kannanotolle.

Demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu päätöksenteon avoimuus ja kaikkien osapuolien tasapainoinen kuuleminen – niin kansalaisjärjestöjen kuin yritystenkin. Nyt, kun Korholat ovat arvostelleet ympäristöjärjestöjen roolia ilmastopolitiikassa, he voisivat seuraavaksi arvioida kriittisesti esimerkiksi elinkeinoelämän roolia.

ORAS TYNKKYNEN

kansanedustaja (vihr)

valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija

Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *