Ilkka: Lapsesta ei pidä rangaista

Julkaistu Ilkassa.

Tuoreen uutisen mukaan naiset jäävät yhä palkassa selvästi jälkeen miespuolisia työkavereitaan. Sukupuolten väliset palkkaerot ovat meillä jopa suuremmat kuin EU:ssa keskimäärin.

Naisen euro on meillä vain 83 senttiä monesta syystä. Yksi tärkeimmistä on, että monen naisen työura jää rikkonaiseksi. Määräaikaisissa työsuhteissa on meillä 25–49-vuotiaista naisista tuplasti niin moni kuin samanikäisistä miehistä.

Äidit myös jäävät huomattavasti isiä useammin kotiin hoitamaan lasta. Naiset käyttävät yli 90 prosenttia vanhempainrahapäivistä. Kotihoidon tuella lapsia hoitavista peräti 98 prosenttia on naisia.

Suomessa on totuttu siihen, että töissä ollaan joko täysillä tai sitten ei ollenkaan. Muissa Pohjoismaissa äidit valitsevat usein osa-aikatyöt. Näin he pystyvät sovittelemaan yhteen perhe- ja työelämää.

Moni työnantaja kokee edelleen, että nuoren naisen palkkaaminen on taloudellinen riski. Äidin työnantajalle aiheutuu kuluja, joista isän työantajan ei tarvitse murehtia. Vaikka lapsi on vanhempien yhteinen, lasku ei mene tasan.

Näin ei tarvitse olla. Sukupuolten välisiä palkkaeroja voi ja pitää kaventaa. Yksi tärkeä työkalu on jakaa vastuuta vanhemmuudesta nykyistä tasaisemmin. Äitien työnantajia (ja äitejä) ei pidä rangaista lapsista. Vanhemmuuden kustannukset pitää jakaa tasan kaikkien kesken.

Näin työnantajalle ei tule kiusausta syrjiä nuoria naisia työhönotossa. Päteviä ihmisiä rohkenee myös valita pysyvään pestiin riippumatta sukupuolesta.

Vanhempainvapaissa oppia voi ottaa muista Pohjoismaista. Esimerkiksi Islannissa hyvin toimii niin sanottu 6+6+6 -malli.

Siinä äidille on kohdennettu kuusi ja isälle niin ikään kuusi kuukautta vapaata. Kolmannen kuuden kuukauden pätkän vanhemmat voivat jakaa keskenään parhaaksi katsomallaan tavalla.

Taloustilanne on tukala, joten isoja parannuksia on vaikea rahoittaa nopeasti. Toista isoa remonttia, eläkeuudistusta, on valmisteltu pitkään ja suunnitelmallisesti. Sopisiko sama malli vanhempainvapaiden uudistamiseen?

Päätetään nyt, että vanhempainvapaita uudistetaan esimerkiksi kymmenen seuraavan vuoden aikana vaiheittain. Askelia kohti Islannin mallia otetaan joka vuosi, muutama viikko kerrallaan. Näin niin perheet, työnantajat kuin valtiokin ehtivät valmistautua muutokseen.

Ja uudistus kyllä kannattaa. Tasa-arvoisesta työelämästä hyötyvät tietysti naiset. Nuoret naiset saavat varmemmin töitä ja erityisesti pysyvän pestin. Samasta työstä naiset saavat samaa palkkaa kuin miehetkin, mikä on vain kohtuullista.

Tasa-arvosta työelämässä hyödymme kuitenkin myös me miehet. Isät saavat enemmän aikaa lastensa kanssa, yhden elämän arvokkaimmista lahjoista. Lapset muodostavat vankemman suhteen molempiin vanhempiinsa jo pienestä pitäen.

Kun tehtäviin valitaan osaavimmat ja kyvykkäimmät sukupuolesta riippumatta, koko yhteiskunta menestyy paremmin. Yritykset pärjäävät ja luovat työpaikkoja, ja julkinen valta saa lisää verotuloja hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen.

Tasa-arvosta voittavat lopulta kaikki.

Oras Tynkkynen
Kirjoittaja on Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *