Ilkka: Nyt tarvitaan yrittäjärauhaa

Julkaistu Ilkassa.

Taantumasta ei nousta säästämällä, vaan yrittämällä. Saamme tähän maahan uusia työpaikkoja ja hyvinvointia vain, jos onnistumme parantamaan yrittämisen edellytyksiä.

Vihreät julkisti viime viikolla Joensuussa muutamia esityksiä yrittäjyyden edistämiseksi. Haluamme taata yrittäjille enemmän turvaa ja vähemmän byrokratiaa.

Ensinnäkin on syytä kiirehtiä tulorekisterin käyttöönottoa. Kun järjestelmä saadaan käyttöön, tulot merkitään suoraan rekisteriin, josta henkilöt itse ja viranomaiset voivat tiedot tarkistaa.

Rekisterin ansiosta verottaja voi säätää ennakonpidätysprosenttia pitkin vuotta tulojen mukaan. Näin päästään eroon yrittäjiä rasittavista isoista mätkyistä.

Toiseksi on korkea aika korottaa yrittäjien arvonlisävelvollisuuden alarajaa. Nykyinen raja on pysynyt samana 20 vuotta, vaikka rahan arvo on vuosien varrella heikentynyt olennaisesti. Suomessa raja on vieläpä EU:n matalimpia, mikä kurittaa kohtuuttomasti pienyrittäjiämme.

Valitettavasti nykyiset pelisäännöt sallivat alv-rajan korottamisen 8500 eurosta vain 10 000 euroon. Siksi Suomen kannattaa puskea unionissa sitä, että rajaa saa nostaa yrittäjyyden vauhdittamiseksi selvästi korkeammalle.

Kolmanneksi kannattaa kehittää yrittäjän starttirahaa. Rahan perusjaksoa on syytä pidentää vuoteen, minkä päälle pitää voida hakea jatkoa toisen mokoman verran. Näin enimmäiskesto pitenee nykyisestä puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen.

Starttiraha on tärkeä, koska se madaltaa yrittäjäksi lähtemisen kynnystä ja turvaa elannon yrityksen ensimetreillä. Rahaan on oikeutettu myös yrittäjä, joka on keskeyttänyt yrityksensä toiminnan esimerkiksi vanhempainvapaan tai pitkän sairausloman vuoksi.

Jo näillä kolmella melko pienellä käytännön konstilla hallitus voi helpottaa tuhansien suomalaisten yrittäjien arkea. Apua tarvitsevat kuitenkin myös itsensä työllistävät.

Työelämän myllerryksessä yhä useampi hankkii elantonsa itse. Itsensä työllistäjiä on nykyään kaikilla aloilla rakennusmiehistä konsultteihin ja toimittajista parturi-kampaajiin.

Työmarkkinoiden pelisäännöt laahaavat kuitenkin jäljessä. Niinpä itsensä työllistäjät jäävät helposti muita heikoimpaan asemaan.

Vihreiden mielestä kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus turvaan työn tekemisen ja teettämisen tavoista riippumatta.

Työsuhteen tunnusmerkistöä tuleekin laventaa. Esimerkiksi toimeksiantosopimuksilla työskentelevien pitää voida valita itse, rinnastetaanko heidät yrittäjiksi vai työsuhteessa oleviksi. Itsensä työllistäjille on myös mahdollistettava yhteiset neuvottelut työehdoista ilman, että kilpailusäännöt sitä estävät.

Sekin auttaa, jos palkansaajajärjestöille taataan kanneoikeus. Näin ammattiyhdistysliike pystyy puolustamaan työelämän heikommassa asemassa olevia nykyistä pontevammin. Valtio ei juuri voi työpaikkoja luoda. Sen sijaan se voi tasoittaa tietä yrittäjille, jotka laittavat itsensä likoon.

Yrittäjät ansaitsevat yrittäjärauhan – mahdollisuuden keskittyä omaan työhön vailla huolta turhasta byrokratiasta ja kehnosta turvasta.

Oras Tynkkynen

Kirjoittaja on Vihreiden kansanedustaja ja pk-yrityksen osakas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *