Ilkka: Työnteosta kannattavaa

Kolumni on julkaistu Ilkassa.

Sosiaaliturvan tarkoitus on taata ihmisille toimeentulo työttömyyden, sairauden tai muun tukalan tilanteen varalta. Nykyään tuet muodostavat kuitenkin välillä katiskan, johon ihminen jumittuu vastoin tahtoaan.

Työmarkkinatuki, asumistuki ja toimeentulotuki ovat kaikki riippuvaisia tuloista. Jos ihminen saa töitä, töiden vastaanottaminen leikkaa tukia.

Tukien leikkaantuminen ei ole kummoinenkaan ongelma silloin, kun työtön saa riittävän pitkän pestin kokopäivätöitä. Yleensä palkka on tällöin suurempi kuin aiemmat tuet, joten ihmiselle jää tukien leikkaantumisen jälkeenkin käteen vielä kohtuullinen potti.

Kaikille työttömille tällaisia töitä ei kuitenkaan ole valitettavasti tarjolla. Lyhyen määräaikaisen pestin, osa-aikaisen homman tai keikkaduunin vastaanottaminen taas ei välttämättä kannata taloudellisesti. Vaivan palkkana on tukien leikkaantuminen tai viivästyminen ja paperisota viranomaisten kanssa.

Tässä ei ole järkeä. Työnteon pitää kannattaa aina.

On parempi olla vaikka edes osaksi töissä kuin kokonaan työtön. Pienetkin hommat kartuttavat työkokemusta, ylläpitävät taitoja ja auttavat siten saamaan jalan oven väliin työmarkkinoilla.

Ministeri Risikko (kok.) esitti kesällä sosiaaliturvan muuttamista nykyistä vastikkeellisemmaksi. Sosiaaliturvan varassa elävien ihmisten kiusaaminen lisävelvoitteilla ei kuitenkaan ole todennäköisesti sen paremmin tehokasta kuin reiluakaan.

Kepin sijaan kannattaa tarjota porkkanaa. Moni työtön ottaa töitä vastaan hyvin mielellään, jos niitä on tarjolla. Työn vastaanottamisesta pitää vain tehdä aina kannattavaa.

Pitkällä aikavälillä työn kannustavuutta parantaa parhaiten siirtyminen perustuloon. Siinä jokainen työllä ansaittu euro kasvattaa käteen jäävää tuloa.

Perustuloa odotellessa voidaan – ja pitää – kuitenkin tehdä paljon työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi.

Työttömän verokortin avulla ihminen voi ottaa vastaan töitä pelkäämättä työttömyyskorvauksen viivästymistä. Kortti helpottaa kansalaisten arkea ja parantaa tulojen ennustettavuutta.

Nykyisin työttömyysturva voi työkeikan seurauksena viivästyä arvaamattoman pitkäksi ajaksi. Työttömän verokortin ansiosta työttömyysturva jatkuisi satunnaisista tuloista huolimatta. Työnantaja tilittäisi palkasta sekä veron että työttömyyskorvauksen sovittelun suoraan viranomaisille.

Työnteosta tekisi taloudellisesti kannattavampaa niin sanottu vapaa tulo eli suojaosa sosiaaliturvassa. Vapaan tulon ansiosta työtön voisi ansaita esimerkiksi 300 euroa kuussa ilman tukien leikkaantumista.

Vapaan tulon osa on jo käytössä toimeentulotuessa enintään 150 euron suuruisena. Rajaa kannattaa nyt korottaa ja laajentaa vapaan tulon osa muuhun sosiaaliturvaan. Näin esimerkiksi työtön kirvesmies saisi tienata 300 euroa kuussa vapaasti.

Kaikki puolueet julistavat juhlapuheissa, että työnteon pitää kannattaa. Nyt hallituksella on budjettiriihessä tilaisuus osoittaa, että ne ovat myös valmiita tekemään päätöksiä tavoitteen toteuttamiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *