Ilmasto ja talous voivat voittaa yhdessä

Tulevan hallituksen on pidettävä kiinni tavoitteesta tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Nyt tarvitaan riittäviä päätöksiä, jotta tavoite myös saavutetaan. Se on tärkeää niin ilmaston kuin talouden kannalta.

McKinseyn mukaan vihreän siirtymän edelläkävijänä Suomi voisi saada vuosikymmenen loppuun mennessä peräti 200 000 uutta työpaikkaa. Elinkeinoelämän tuore selvitys puolestaan arvioi, että siirtymä voisi tarjota Suomen teollisuudelle jopa 100 miljardin euron vientimahdollisuudet.

Esimerkiksi yksin vihreän teräksen tehdas Inkoossa merkitsisi Suomeen noin 4 miljardin euron investointia. Pohjanlahdelle kaavailtujen merituulipuistojen arvo voisi nousta jopa 10 miljardiin euroon.

Vihreä siirtymä merkitsee siis Suomelle investointeja, työpaikkoja ja tuloja. Se edellyttää kuitenkin päättäjiltä johdonmukaisuutta ja määrätietoisuutta.

Kestävien investointien viranomaiskäsittelyä pitää vauhdittaa ja virtaviivaistaa pysyvästi. Ydinenergialaki tulee päivittää niin, että se kohtelee erikokoisia reaktoreita tasapuolisesti – turvallisuudesta toki tinkimättä.

Ilmastolle haitallisia tukia pitää karsia. Samalla painopistettä kannattaa siirtää työn ja yrittämisen verottamisesta päästöjen ja kulutuksen verottamiseen.

Uuden teknologian mahdollisuuksiin päästöjen vähentämisessä pitää tarttua rohkeasti. Siksi tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoitus pitää nostaa neljään prosenttiin kansantulosta.

Seuraavan hallituksen pitää myös laatia tasapainoinen hiilinielujen pelastuspaketti. Samalla pitää edistää teknisiä ratkaisuja sitoa hiiltä.

Suomesta on sekä mahdollista että välttämätöntä tehdä hiilineutraali. Pystymme kuitenkin kasvattamaan ilmastovaikutustamme parilla muullakin tavalla.

Ensinnäkin tavoitteeksi on syytä asettaa vähentää myös suomalaisten kulutuksesta aiheutuvia päästöjä maamme rajojen ulkopuolella, esimerkiksi Kiinassa. Toiseksi meidän pitää pyrkiä kasvattamaan Suomen hiilikädenjälkeä eli suomalaisten yritysten tarjoamien ratkaisujen myönteistä vaikutusta ilmastolle.

Siitä kiittävät niin ilmasto kuin talous.


Aleksi Jäntti
kaupunkiympäristön apulaispormestari, eduskuntavaaliehdokas (kok.)
Tampere

Oras Tynkkynen
ilmastotyön asiantuntija, kansanedustaja 2004–15, eduskuntavaaliehdokas (vihr.)
Tampere

Julkaistu Pirmedian paikallislehdissä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *