Ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen: Päästövähennysten kustannuksia liioitellaan

Tiedote 1.6.2007

Ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras Tynkkynen varoittaa liioittelemasta ilmastonsuojelun kustannuksia. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuore selvitys on uutisoitu niin, että päästöjen vähentäminen 20 prosentilla merkitsisi Suomessa jopa 40 000 työpaikan ja useiden prosenttien talouskasvun menetystä.

Julkisuudessa siteeratut hurjimmat arviot ilmastonsuojelun kustannuksista ja työllisyysvaikutuksista perustuvat kohtuuttomiin oletuksiin. Todellisuudessa päästövähennysten kielteisiä vaikutuksia pienentää olennaisesti mm. se, että
– ilmastonsuojelu luo myös kokonaan uusia työpaikkoja
– EU tuskin vähentää päästöjä yksin
– Suomi voi käyttää kustannuksia alentavia Kioton mekanismeja
– päästöjen leikkaamisesta koituu ns. sivuhyötyjä muiden ympäristö- ja terveysongelmien samalla vähetessä
– päästöoikeuksia voidaan huutokaupata ja näin saada tuottoja muuhun käyttöön
– päästövähennystaakkaa voidaan jakaa kaikille yhteiskunnan sektoreille

VATTin selvityksessä rajuimmat kustannukset tulevat skenaarioissa, joissa Suomi vähentää päästöjä enemmän kuin EU keskimäärin. Tätä voidaan pitää poliittisesti varsin epärealistisena oletuksena.

– Uudet selvitykset päästöjen vähentämisen vaikutuksista ovat tervetulleita päätöksenteon pohjaksi. Selvityksissä tulee kuitenkin ottaa huomioon yhtä lailla ilmastonsuojelun hyödyt kuin kustannuksetkin. Taustaoletukset on myös tuotava avoimesti esille, jotta päätöksentekijöillä ja toimittajilla on edellytykset arvioida tulosten luotettavuutta, Tynkkynen sanoo.

Useat tutkimukset osoittavat, että ilmastonsuojelun kustannukset maailmantaloudelle voidaan pitää kohtuullisina. Maailmanpankin entisen pääekonomistin Nicholas Sternin raportti toteaa, että ”vahvan, nopean toiminnan hyödyt ylittävät kustannukset” ja ”ilmastonmuutoksen torjuminen on erittäin tuottoisa investointi”. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreessa neljännessä arviointiraportissa hyvin kunnianhimoisetkin päästövähennykset maksaisivat enimmilläänkin vain noin promillen bkt:stä vuodessa.

– Ilmastonmuutoksen torjumiseksi päästöjä on vähennettävä joka tapauksessa. Päättäjien tehtävä on kääntää uhka Suomelle mahdollisuudeksi. Tarvitsemme selviytymisstrategian sijaan menestysstrategian, Tynkkynen jatkaa.

Lisätietoja:
Oras Tynkkynen, 050 512 1584
ilmastopoliittinen asiantuntija, valtioneuvoston kanslia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *