Iltalehti: Hiilen kasvu taitettava

Iltalehden pääkirjoituksessa 28.11. kannettiin huolta kivihiilen polton lisääntymisestä – ja hyvästä syystä. Hiilen käytön kasvu hävittää kotimaisia työpaikkoja, heikentää vaihtotasetta ja lisää päästöjä.

Hiilen paluun taustalla on monta syytä, kärjessä hiilen ja päästöoikeuden hinnan lasku. Vaikka syyt ovat pääosin muualla kuin kansallisissa päätöksissä, pitää tilanne korjata ripeästi kansallisin päätöksin.

Vihreät julkisti hiljattain kymmenen kohdan toimenpidepaketin, jolla kivihiilen käyttö voidaan kääntää laskuun. Samalla kotimaisen metsähakkeen kilpailukykyä saadaan parannettua – ja luotua Suomeen lisää työpaikkoja.

Paketissa esitämme mm. energiaverotuksen rakenteen muuttamista niin, että suositaan nykyistä enemmän vähäpäästöisiä ja vastaavasti suitsitaan runsaspäästöisiä polttoaineita. Muutos voidaan tehdä kustannusneutraalisti niin, että verotus ei kokonaisuutena kiristy.

Samalla metsähakkeen tukea pitää kehittää. Nykyään tuki ei valitettavasti riitä turvaamaan metsähakkeen kilpailukykyä tilanteessa, jossa päästöoikeuden hinta on alamaissa.

Pitkällä aikavälillä kestävin tapa torpata hiilen nousu on vahvistaa EU:n päästökauppaa. Juuri päästökauppa oikein toimiessaan kannustaa vahvasti valitsemaan kotimaista, uusiutuvaa energiaa fossiilisten tuontipolttoaineiden sijaan.

Energiapolitiikasta vastaava ministeri Jan Vapaavuori (kok.) on ilahduttavasti todennut jakavansa huolen hiilen paluusta. Vihreät tukee energiaministeriä siinä, että ongelma ratkaistaan ripeästi.

Oras Tynkkynen
vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *