Iltalehti: Ilmasto- ja energiapaketti tuo suomalaisille mahdollisuuksia ja haasteita

Ilmasto- ja energiapaketilla Eurooppa vahvistaa entisestään asemaansa ilmastonsuojelun edelläkävijänä. Päästöt vähenevät, uusiutuvan energian käyttö lisääntyy ja energiatehokkuus paranee. Mutta miten paketti vaikuttaa meihin suomalaisiin?

1. Uusiutuvan energian työpaikat lisääntyvät
Uusiutuvan energian lisäys voi luoda Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja. Esimerkiksi ministeri Pekkarisen tilaamassa raportissa todetaan, että maahan voi syntyä 20 000 työpaikkaa.

2. Kestävän teknologian vienti saa vauhtia
Suomalaisissa yrityksissä on paljon kestävän teknologian osaamista. Niillä on hyvät edellytykset saada osansa ilmastonsuojelun kovaa vauhtia kasvavista markkinoista.

3. Tuontiriippuvuus vähenee
Vuonna 2020 Suomi käyttää energiaa nykyistä tehokkaammin ja tuottaa siitä suuremman osan kotimaisilla, uusiutuvilla lähteillä. Näin olemme vähemmän riippuvaisia tuontienergiasta ja maailmanmarkkinahintojen heilahteluista.

4. Sähkön hinta nousee
Useimpien arvioiden mukaan sähkön hinta nousee velvoitteiden takia jonkin verran. Korotus jäänee niin pieneksi, että keskiverto kerrostaloasukas sitä tuskin huomaa. Sähkölämmittäjälle lisälasku on tuntuvampi.

5. Raskas teollisuus on haasteiden edessä

Metallinjalostajille ja osalle metsäteollisuutta päästöoikeuksien ja sähkön hinnan nousu voivat olla haastava paikka. EU:ssa on aktiivisesti mietittävä tapoja sovittaa ilmastonsuojelu ja kilpailukyky yhteen. Suomalaisen teollisuuden taas on ponnisteltava tehostaakseen prosesseja edelleen.

6. Lapsillemme turvataan kestävämpi maailma
Ilmasto- ja energiapaketin perimmäinen tavoite on yksinkertainen: vähentää päästöjä, jotta ilmastonmuutos voidaan rajoittaa siedettävälle tasolle. Se on päätös, josta pienen lisähinnan maksavat nykyiset sukupolvet, mutta täyden hyödyn korjaavat lapsemme ja lastenlapsemme. Arvokkaampaa sijoitusta on vaikea kuvitella.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *