Vihreiden Irti öljyriippuvuudesta -ohjelma: Öljystä päästään eroon monipuolisella keinovalikoimalla

KTM:n arvio saada bioenergiasta 12 500 työpaikkaa on alakanttiin

Tiedote 9.2.2007

Vihreät on ensimmäinen puolue, joka julkaisee ohjelman öljyriippuvuudesta irtaantumiseksi. Vihreiden ohjelmassa esitetään konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen malli, jolla voidaan hallitusti ja kustannustehokkaasti asteittain luopua öljyn käytöstä.

– Viimeksi kuluneen vuoden aikana muidenkin puolueiden johtajat ovat alkaneet puhua öljyriippuvuudesta irtaantumisesta. Tämä on ilahduttavaa. Hallituspuolueiden edustajien puheet olisivat kuitenkin astetta uskottavampia, jos jo kuluneiden neljän vuoden aikana öljyriippuvuuden murtamiseksi olisi tehty tosissaan töitä, sanoo ohjelman laatimisesta vastannut Vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Vihreiden ohjelmassa esitetään 12 toimenpiteen palettia öljyriippuvuuden murtamiseksi. Tynkkynen korostaa, ettei ole olemassa yhtä ihmeratkaisua, vaan tarvitaan useita toisiaan tukevia toimenpiteitä. Öljyn korvaaminen uusiutuvilla poltto- ja raaka-aineilla on ohjelmassa keskeisellä sijalla:

– Pelto- ja metsäenergiassa piilee valtava energian lisäyspotentiaali. Liian vähälle huomiolle on jäänyt mm. se, miten selluteollisuuden jäteosuuden hyväksikäyttöä tehostamalla tai biokaasun avulla saadaan lisäenergiaa. Kauppa- ja teollisuusministeriön äskettäin julkaisema arvio 12 500 uudesta työpaikasta on vaatimaton, sillä parhaimmillaan bioenergia voisi työllistää kymmeniä tuhansia suomalaisia, arvioi Vihreiden kansanedustaja Erkki Pulliainen, joka on perehtynyt erityisesti bioenergian luomiin mahdollisuuksiin maaseudun elinkeinoille.

Vihreät toivovat, että ohjelma pohjustaa tulevasta hallitusohjelmasta käytäviä keskusteluja. Ohjelma on toimitettu keskustan Matti Vanhaselle, sosialidemokraattien Eero Heinäluomalle ja kokoomuksen Jyrki Kataiselle.

– Toivomme muiden puolueiden esittävän vielä vaalien alla omat visiot ja konkreettiset toimenpiteet öljyriippuvuudesta irtaantumiseksi. Teemme mielellämme yhteistyötä öljyriippuvuuden murtamisessa, ilmastonmuutoksen torjumisessa ja kestävän energiapolitiikan toteuttamisessa. Seuraavan hallitusohjelmaan tulisi kirjata seuraavan neljän vuoden askelmerkit öljyn käytön vähentämiseksi, Tynkkynen esittää.

Vihreiden toimenpiteet öljyriippuvuudesta irtaantumiseksi:

1. rakentamisen energianormien tarkistaminen
2. pientalojen energia-avustusten korottaminen
3. kevyen polttoöljyn veron nostaminen
4. öljylämmityksen täydentäminen aurinkokeräimillä
5. energiansäästötiedotus
6. eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun edistäminen
7. etätyön ja -asioinnin tukeminen
8. kevyen liikenteen edistäminen
9. kunnianhimoinen raideliikenneohjelma
10. autoilun verotuksen porrastaminen
11. satelliittipohjaiset ruuhkamaksut
12. vaihtoehtoisten polttoaineiden edistäminen

Vihreiden Irti öljyriippuvuudesta -ohjelma internetissä:
www.vihreat.fi/oljyriippuvuus

Lisätietoja:
Oras Tynkkynen, p. 050 512 1584
Erkki Pulliainen, p. 050 511 3142