Jutta Urpilainen ja Oras Tynkkynen: Ilmastohaasteessa tarvitaan reilu polku vanhasta uuteen

Tiedote
26.3.2019

Kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd.) ja ilmastopolitiikan asiantuntija Oras Tynkkynen (vihr.) kannustavat pohtimaan, miten ilmastonmuutosta voidaan käytännössä torjua. Heidän mukaansa tähän keskusteluun on herättävä nyt.

– Isot muutokset eivät koskaan ole helppoja. Moni asia pitää totutella tekemään uudella tavalla, moni investointi pitää miettiä uusiksi. Osalle ihmisistä ja yrityksistä muutos voi tuntua tukalalta, minkä vuoksi päättäjien pitää taata murroksen keskellä reilu siirtymä. Kaikille on haettava polku vanhasta taloudesta uuteen.

Tynkkysen ja Urpilaisen mukaan Suomi on esimerkiksi rakennettava keskipitkällä aikavälillä hiilineutraaliksi. He painottavat, että siksi meidän pitää siirtyä ripeästi fossiilisista polttoaineista vähäpäästöiseen energiaan. Samalla pitää vähentää päästöjä kaikilla aloilla: liikenteessä, teollisuudessa ja maataloudessa.

– Ilmastohaasteeseen vastaaminen edellyttää merkittäviä muutoksia esimerkiksi energian, asumisen, liikkumisen ja ruoantuotannon suhteen. Tämä synnyttää uusia työpaikkoja ja osaamistarvetta. Myös suomalaiset uskovat tähän, sillä tuoreen ilmastobarometrin mukaan 80 % suomalaisista katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista, esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, mikä taas voi luoda työpaikkoja ja parantaa Suomen kilpailukykyä, Urpilainen ja Tynkkynen toteavat.

Urpilaisen mukaan Keski-Pohjanmaan mahdollisuus uusiin, ilmastohaasteen synnyttämiin työpaikkoihin liittyy erityisesti akkuteollisuuteen.

– Yksi keskeinen keino hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä on siirtyä vähähiiliseen energiatuotantoon ja kehittää sähkön varastointia edistävää teknologiaa. Tämä tarkoittaa mm. sähköajoneuvojen yleistymistä, investointeja lisääntyvään akkutuotantoon ja panostuksia akkuteknologian kehittämiseen. Suomelle ja myös Keski-Pohjanmaalle on tässä avautumassa toiminnan paikka, sillä Kaustisella ja Kokkolassa on pitkälle tutkittuja tärkeän akkumineraalin, litiumin, esiintymiä.

Tynkkysen ja Urpilaisen mukaan on hienoa, että myös nuoret ovat aktivoituneet ilmastoasiassa.

– Nuoret kokevat epävarmuutta ja turvattomuutta ihmisestä johtuvasta ilmastonmuutoksesta ja he myös uskaltavat kertoa tämän vahvasti. Nuorten äänen kuuluminen ja toiminta, esimerkiksi ilmastolakot, ansaitsevat täyden tuen.

Urpilainen järjestää tänään klo 17 Kokkolan kirjastossa Miten ilmastonmuutosta torjutaan? –keskustelutilaisuuden. Kaikille avoimessa tilaisuudessa alustuksen pitää ilmastopolitiikan asiantuntija Oras Tynkkynen.

Lisätietoja:
Jutta Urpilainen
050 511 3059

Oras Tynkkynen
050 512 1584

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *