Kansanedustaja Oras Tynkkynen kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä: Maailma ilman homofobiaa olisi parempi kaikille

tiedote 17.5.2006

Kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.) kysyy tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, mitä hallitus aikoo tehdä ns. viharikosten seurannan edistämiseksi ja uhrien aseman parantamiseksi. Viharikosten motiivina ovat ennakkoluulot yksilöä kohtaan siksi, että tämä kuuluu tiettyyn ihmisryhmään kuten etniseen tai seksuaalivähemmistöön.

Viharikoksia ei nykyään juurikaan seurata Suomessa. Poliisin rikosilmoitusjärjestelmässä on oma luokitus rasistisille tapauksille, mutta muita viharikoksia ei kirjata erikseen. Ison-Britannian poliisin mukaan suurin osa uskonnollisista ja etnisistä sekä jopa 90 % homofobisista viharikoksista jää rekisteröimättä.

Ison-Britannian poliisin verkkosivuilla on erillinen mahdollisuus ilmoittaa, jos on joutunut viharikoksen kohteeksi tai todistajaksi. Viharikosten uhrit saavat tukea ja opastusta myös lukuisten kansalaisjärjestöjen kautta.

– Suomessa ei vielä ole matalan kynnyksen järjestelmää viharikoksista ilmoittamiseksi. Meillä ei myöskään ole aktiivisesti pyritty turvaamaan viharikosten todistajien asemaa, mikä lisää juttujen raukeamista syyttäjällä riittämättömien todistajanlausuntojen puuttuessa, pahoittelee Tynkkynen.

Homofobialla tarkoitetaan järkeen perustumatonta pelkoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää homoja ja lesboja kohtaan, ja se on ilmiönä verrattavissa rasismiin tai seksismiin. Homofobia on arkipäivää valitettavan monille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Useat heistä ovat kohdanneet nimittelyä, osa suoranaista väkivaltaa.

17.5. vietettävällä kansainvälisellä homofobian vastaisella päivällä pyritään havahduttamaan ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaama syrjintä. Suomessa päivän päätapahtuma pidetään Helsingissä ravintola DTM:ssä. Tilaisuudessa esitetään myös Tynkkysen videotervehdys.

– Viharikosten torjumisessa ei ole kyse vain vähemmistöjen oikeuksista. Suvaitsevaisempi ja paremmin erilaisuutta sietävä kulttuuri antaa kaikille ihmisille enemmän tilaa hengittää ja olla oma itsensä. Siksi maailma ilman homofobiaa olisi parempi meille kaikille, Tynkkynen muistuttaa.

Lisätietoja
Oras Tynkkynen, 050 512 1584
kansainvälinen homofobian vastainen päivä www.1705.fi