Valtuustoaloite kansanvaalin mahdollistamiseksi pormestarin valinnassa

Nykyisen kuntalain 24 §:n mukaan pormestarin valitsee kunnanvaltuusto. Mallia on perusteltu mm. sillä, että valtuutetut ovat jo saaneet äänestäjiltä mandaatin kunnan asioiden hoitamiseen ja valtuuston valitessa pormestarin pienennetään riskiä, että kunnan päätöksenteko vaikeutuu pormestarin ja valtuuston välisen kiistan takia.

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Suomessa kansa valitsee suoraan kunnanvaltuutetut ja kansanedustajat, ja presidentin valinnassakin on siirrytty valitsijamiesjärjestelmästä suoraan kansanvaaliin. Demokratiassa lähdetään siitä, että kansalaiset tietävät itse, kuka heidän arvojaan edustaa parhaiten.

Siksi jo kahden vuoden päästä seuraava pormestari tulisi valita suoralla kansanvaalilla. Vaali toivottavasti lisäisi kaupunkilaisten kiinnostusta yhteisiin asioihin ja saattaisi nostaa äänestysaktiivisuutta.

Kansanvaali edellyttää kuntalain muuttamista. Nykyisen pormestarimallin mahdollistava lainmuutos tehtiin Tampereen kaupungin aloitteesta. Suoran kansanvaalin jättämistä pois laista perusteltiin hallituksen esityksessä (HE 8/2006 vp) puolestaan sillä, ettei yksikään kunta ollut esittänyt vaalia.

Tampere ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön uuden kuntalain mukaisen pormestarimallin. Kaupunki voisi jatkaa edelläkävijän roolissa ja tehdä aloitteen pormestarimallin demokratisoimisesta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta kaupunki esittää kuntalain muuttamista kuvatulla tavalla.

Tampereella 6.9.2006

Oras Tynkkynen