Keskustele verkossa pitkän aikavälin ilmastopolitiikasta

Torstaina 5.3.2009 klo 18 – 19 voi keskustella hallituksen ilmastopoliittisen asiantuntijan Oras Tynkkysen kanssa verkossa pitkän aikavälin ilmastopolitiikasta. Otakantaa.fi-verkkosivuilla osoitteessa http://www.otakantaa.fi/chat käytävä keskustelu on avoin kaikille kiinnostuneille. Keskusteluun pitää rekisteröityä, ja sen voi tehdä jo ennakkoon mainitussa osoitteessa.

Hallitus valmistelee tulevaisuusselontekoa ilmasto- ja energiapolitiikasta. Tulevaisuusselonteon tavoitteena on palvella eri tahoilla tehtävää päätöksentekoa. Selonteko linjaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa vuoteen 2050 asti ja tarvittaessa pitemmällekin. Verkkokeskustelussa on mahdollista välittää näkemyksiä selonteon valmisteluun tai esittää kysymyksiä hallituksen ilmastopoliittiselle asiantuntijalle.

Selonteossa käsitellään sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä että keinoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Selonteossa tarkastellaan energiantuotannon lisäksi energian käyttöä, liikennettä ja metsien roolia kasvihuonepäästöjen hillitsemisessä sekä muita päästöjen kannalta keskeisiä aloja. Näkökulma on sekä kansallinen että globaali, koska ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suuria maailmanlaajuisia haasteita. Lisätietoja tulevaisuusselonteosta löytyy valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta http://www.vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/fi.jsp.

Valmisteluissa on keskusteltu laajalti sekä asiantuntijoiden että kansalaisten kanssa. Koosteet sidosryhmiltä saaduista näkemyksistä sekä loppuvuonna 2007 toteutetusta otakantaa-keskustelusta ovat tulevaisuusselonteon verkkosivuilla. Tulevaisuusselonteon skenaariotyön osana järjestettiin alkuvuodesta laaja verkkokysely, jonka tuloksia hyödynnetään skenaariotyön tukena. Selontekoa taustoittavat 11 selvitystä julkaistiin vuonna 2008, ja ne ovat myös saatavilla verkossa.

Lisätietoja: hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen ja projektipäällikkö Pirkko Heikinheimo, valtioneuvoston kanslia,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *