Valtuustoaloite kevyen liikenteen reittioppaasta

Tampere tarjoaa jo nykyään verkossa joukkoliikenteen reittioppaan (atlas.tripplanner.fi/tkl/fi/). Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n vastaavaan reittioppaaseen kuuluu joukkoliikenteen lisäksi myös kevyt liikenne. Ulkomailla kevyen liikenteen sähköisiä reittioppaita on käytettävissä mm. Aalborgissa ja Odensessa Tanskassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Saksassa, Dublinissa Irlannissa sekä Amsterdamissa Hollannissa.

YTV:n kevyen liikenteen reittiopas toteutettiin usean eri tahon yhteistyönä, ja sen tekemistä rahoittivat mm. Euroopan unionin Mobility Culture in the Baltic Sea Area -hanke (MoCuBa), opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Helsingin lähikunnat osallistuivat esimerkiksi luovuttamalla kartta-aineistoja hankkeen käyttöön alle listahintojen.

YTV:n reittioppaan kehittämisessä hyödynnettiin liikenne- ja viestintäministeriön ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelman AINOn selvitystä (www.aino.info/julkaisut/1_jlinfo/aino9_2005.pdf). Raportista löytyvät mm. tiedot reittioppaan kartta-aineistolta vaadittavista ominaisuuksista, käytettävistä algoritmeista, käyttöliittymän tarpeista ja päivitysmahdollisuuksista.

Raportin mukaan kevyen liikenteen reittioppaalle on kysyntää eikä tekniikka ole este palvelun kehittämiselle. Opas tuo telematiikan ratkaisut myös muiden kuin autoilijoiden ja joukkoliikenteen käyttäjien ulottuville. YTV:n kevyen liikenteen reittiopas toteutettiin joukkoliikenteen oppaaseen integroituna, ja palvelun toteutuksessa voitiin hyödyntää tämän tekniikkaa.

Kevyen liikenteen reittiopasta voidaan hyödyntää myös taloudellisesti. Oppaassa voidaan esittää kaupallisten palveluiden tietoja, jolloin osa ylläpidosta on mahdollista rahoittaa yksityisin varoin. Palveluun voidaan lisätä tunnistetietoja mm. nähtävyyksistä, julkisista palveluista ja taukopaikoista. Opasta voidaan siis käyttää myös matkailun edistämisessä ja mainonnassa.

Reittiopas on otettu pääkaupunkiseudulla myönteisesti vastaan. Oppaalla on kesäkuuhun 2007 mennessä ollut 2 000–3 000 käyttäjää päivässä. YTV on päättänyt kehittää opasta myös vastaisuudessa ja aikoo tuottaa syksyllä 2007 lisäselvityksen oppaan kehittämiseksi.

Keskeisiä haasteita kevyen liikenteen reittioppaan kehittämisessä ovat rahoitusyhteistyön lisäksi mm. aineistoille asetettavat tekniset vaatimukset ja eri aineistojen yhdistely. Oppaan mahdollisia lähtöaineistoja ovat mm. Tiehallinnon DIGIROAD ja kaupunkien ylläpitämät kartta-aineistot. Monipuolinen aineisto on tärkeää esimerkiksi esteettömyyden huomioon ottamiseksi.

Kevyen liikenteen reittiopas kannustaa ihmisiä terveelliseen ja kestävään liikennekulttuuriin. Kevyen liikenteen reittiverkoston täyden potentiaalin hyödyntämisessä reittiopas olisi hyvä apuväline. YTV:n hanke on tehnyt arvokasta pohjatyötä, jota Tampere voisi nyt hyödyntää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,

että Tampereen kaupunki tutkii mahdollisuutta yhdistää kevyen liikenteen reittiopas joukkoliikenteen verkko-oppaaseen.

Tampereella 19.9.2007

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *