Kioton sopimuksen jatkosta sovittava kiireesti

tiedote 16.11.2006

YK:n ilmastokokouksessa Nairobissa on Suomen johdolla edistytty hyvin kehitysmaille tärkeissä asiakysymyksissä kuten sopeutumisrahastossa. Tulokset ovat tärkeitä kehitysmaiden pitämiseksi mukana neuvotteluprosessissa ja luottamuksen rakentamiseksi tulevia neuvotteluja ajatellen. Kehitysmaiden mukanaolo on välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Suomi on tärkeässä asemassa EU:n puheenjohtajana ja Suomen aktiivisuus on siten erityisen merkityksellistä.

Ilmastonmuutos on etenemässä ennakoitua nopeammin ja siksi aika päätösten tekemiseen on käymässä vähiin. Kokoukseen osallistuva eduskunnan ympäristövaliokunnan delegaatio korostaa, että vielä Nairobissa tulee sopia sitovasti neuvottelujen aloittamisesta mahdollisimman pian vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta ilmastosopimuksesta. Nykyisen Kioton sopimuksen päästövelvoitteet päättyvät vuonna 2012.

Kokouksessa on ollut esillä Maailmanpankin entisen pääekonomistin Sir Nicholas Sternin raportti, jonka mukaan hallitsematon ilmastonmuutos voi aiheuttaa maailmanlaajuisen taloudellisen laman. Jos päästöjen vähentämistä lykätään, kustannukset ilmastonmuutoksen hillitsemisestä muodostuvat kalliimmiksi ja päätökset vaikeammiksi saada aikaan.

Kokoukseen osallistuvat eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pentti Tiusanen (vas.), varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen (vihr.) ja jäsen Heikki A. Ollila (kok.).

Lisätietoja
Pentti Tiusanen +358 50 511 3085
Oras Tynkkynen +358 50 512 1584
Heikki A. Ollila +358 50 511 3098