Kipunoita-lehti: Päihdeongelmia voidaan torjua politiikalla

Psyykkisesti sairaista suomalaisista noin kolmanneksella on myös päihdeongelma. Toisaalta yli kolmanneksella alkoholiongelmaisista ja yli puolella huumeiden käyttäjistä on myös mielenterveysongelma.

Laukaiseeko päihteiden käyttö mielenterveysongelman vai toisinpäin – vai vaikuttavatko molemmat ehkä toisiinsa? Tilanteet varmasti vaihtelevat. Se lienee ainakin selvää, että kaksoisdiagnoosi on haaste hoidolle ja kova paikka sen kanssa painivalle ihmiselle.

Päihdeongelmat ovat pitkään pahentuneet Suomessa. Valitettavasti ongelmia on myös pahennettu lyhytnäköisellä politiikalla. Viime laman aikana massatyöttömyyden päästäminen riistäytymään käsistä ja peruspalveluiden leikkaukset kylvivät pahoinvoinnin siemeniä, jotka ovat ruokkineet viinan ja huumeiden käyttöä.

Viisi vuotta sitten oluen verotusta leikattiin kolmanneksella ja kovan viinan lähes puolella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkoholin kulutus on kasvanut vuodesta 2003 kymmenen prosenttia. Samalla lähes kaikki alkoholihaitat ovat kasvaneet selvästi.

Onneksi yhteiskunta voi myös torjua päihdeongelmia. Alkoholin saatavuuden rajoittaminen, hinnan korottaminen ja tehokas hoito päihderiippuvaisille ovat tutkimuksissa toimiviksi todettuja keinoja vähentää alkoholihaittoja

Nykyinen hallitus on päättänyt kiristää alkoholin verotusta jo kolmesti, kymmenisen prosenttia joka kerralla. Hallitus myös ajaa EU:n minimiverojen nostamista. Näin vältyttäisiin siltä, että halpaa viinaa rahdataan kärrykaupalla Virosta, jos hinta kotimaassa nousee.

Toisaalta tehokas mielenterveyspolitiikka on samalla vaikuttavaa päihdepolitiikkaa. Pitämällä taantuman keskelläkin huolta hoitoon pääsystä estetään ongelmien syveneminen ja laajeneminen päihteiden puolelle. Tässä kunnat ovat avainasemassa.

Hoidon kannalta on ongelma, jos syrjinnän tai rangaistuksen pelko estää huumeiden käyttäjää kertomasta riippuvuudesta tai hakeutumasta hoitoon. Huumeiden käyttäjä tarvitsee ensisijaisesti apua, ei rangaistuksia.

Yksi kaksoisdiagnoosien keskittymä on vankila. Kolmasosalla vangeista on mielenterveysongelma ja puolet käyttää laittomia huumeita – laillisesta kansalaishuumeestamme alkoholista puhumattakaan. Vankeinhoidon resurssien nipistämisen sijaan on tarpeen lisätä tukea kuntoutukseen ja päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon. Tämä auttaisi myös katkaisemaan monen vankilakierrettä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *