Klimaatti: Tulevaisuusselonteko sai kiitosta ja kritiikkiä

Julkaistu Klimaatti-uutiskirjeessä.

Ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko teki ansiokasta työtä vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisessa, mutta tekemistä riittää. Näin voi tiivistää johtopäätökset selonteon arvioinnista.

Kiitosta selonteko saa mm. kokonaisvaltaisuudesta ja kestävän kehityksen painottamisesta. Selonteon tyyliä pidetään helppolukuisena ja ymmärrettävänä. Sidosryhmien ja kansalaisten osallistamista luonnehditaan valtionhallinnossa jopa uraauurtavaksi.

Vähäpäästöisiä polkuja hahmottelevat skenaariot rikastuttavat keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista. Hyvin laajalti arvostetaan myös pyrkimystä edelläkävijyyteen ilmastonsuojelussa.

Enemmän taloutta ja kansainvälisyyttä

Kiitosta kertyi siis kosolti. Arviointi kuitenkin tunnistaa myös puutteita ja parannettavaa. Erityisesti vähäpäästöisyyden hintaa ja vaikutusta markkinoihin tulee vastedes tarkastella perusteellisemmin. Suomen kehitys kannattaa myös kytkeä globaaleihin skenaarioihin.

Askelmerkkejä kohti pitkän aikavälin tavoitetta on syytä hahmotella tarkemmin ja konkreettisia toimia tarvitaan lisää. Selonteko olisi myös tullut nivoa vahvemmin yhteen ilmasto- ja energiastrategian sekä luonnonvarapolitiikan kanssa.

Vaikka osallistumismahdollisuuksia arvostetaan, moni kokee, että ohjeistuksessa ja pohjustuksessa on parantamisen varaa. Ministeriöiden mahdollisuuksia osallistua ja sitoutumista valmisteluun tulee myös vahvistaa.

Evästystä tuleville hallituskausille

Selonteon hyväksymisestä on vierähtänyt puolisentoista vuotta, ja toimeenpanossa moni asia on nytkähtänyt liikkeelle. Arvioinnin mukaan selonteko tulee kuitenkin kytkeä likeisemmin hallituksen päivittäisiin päätöksiin.

Paljon tehtävää jää tuleville hallituskausille. Valtioneuvoston kanslia on koonnut verkkoon hallitusneuvotteluja evästävän paketin selonteon linjauksista.

Selontekohanke päättyy hallituskauden lopulla. Nyt julkaistuilla arviointiraporteilla arvioidaan hankkeen onnistumista ja tuetaan tulevien selontekojen laatimista.

Raportit voi ladata osoitteesta www.vnk.fi/tulevaisuusselonteko.

Fakta: Tulevaisuusselonteon eväitä hallitusohjelmaan 2011–2015

  • Osallistutaan aktiivisesti globaaleihin ilmastotalkoisiin
  • Vahvistetaan edelläkävijyyttä ja edistetään kestävää teknologiaa
  • Valjastetaan taloudellinen ohjaus edistämän ilmastonsuojelua
  • Edistetään energiatehokkuutta ja kestäviä energiaratkaisuja
  • Kestävöitetään liikennejärjestelmää ja siirrytään vähäpäästöisiin autoihin
  • Tarjotaan kansalaisille tietoa vähäpäästöisten arjen valintojen tueksi
  • Vahvistetaan ilmastonsuojelun tietopohjaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *