Kolme viikkoa aikaa osallistua keskusteluun maastoliikennelaista

Vielä on kolme viikkoa aikaa osallistua verkkokeskusteluun maastoliikennelain uudistamisesta. Ympäristöministeriö ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käynnistivät 22. tammikuuta keskustelun maastoliikennelain uudistamisesta verkkoalustalla suomijoukkoistaa.fi.

Keskustelijoita kannustetaan jakamaan tietoaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään maastoliikenteestä ja sitä säätelevästä laista. Menetelmää kutsutaan joukkoistamiseksi. Tavoite on avoimen hallinnon periaatteiden mukaan kerätä monipuolisesti kokemuksia, ehdotuksia ja tietoa maastoliikennelain uudistuksen mahdollista jatkovalmistelua varten.

Tähän mennessä keskustelussa on esitetty runsaat 200 ideaa, noin 1700 kommenttia ja käytetty kaikkiaan 13 000 ääntä. Keskusteluun on rekisteröitynyt yli 500 käyttäjää.

“Keskustelu maastoliikennelaista on ollut kiitettävän vilkasta ja asiallista. Aihe kiinnostaa osallistujia”, sanoo tutkija Tanja Aitamurto, joka ylläpitää keskustelua suomijoukkoistaa.fi-verkkoalustalla.

Keskustelun ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan muun muassa maastoliikenteen ongelmia ja kehittämistarpeita. Kun palaute on käyty läpi, siirrytään seuraavaan vaiheeseen, joka keskittyy esiinnousseiden ongelmien ratkaisuun.

Ympäristöministeriön vastuulla olevassa maastoliikennelaissa säädetään muun muassa moottorikelkoille tarkoitettujen reittien perustamisesta sekä traktoreilla ja työkoneilla tapahtuvasta hyötyajosta pelto- ja metsätöissä. Maastoliikennelakia sovelletaan maastossa teiden ulkopuolella. Lakia on uudistettu vuosina 1991 ja 1995.

Joukkoistamisalusta
Lain uudistustarpeiden esittelyä ja ministeri Niinistön haastatteluvideo

Lisätietoja:

Tutkija Tanja Aitamurto, etunimi.sukunimi@gmail.com

Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen,
puh. 050 512 1584, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 


Ministeri Niinistön erityisavustaja Lasse Miettinen, ympäristöministeriö, puh. 040 507 6100, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *