Kyllä kansa tietää

Viime aikoina on julkistettu vino pino kyselyjä ihmisten ilmastonäkemyksistä. Selvitysten anti on monelta osin rohkaiseva.

BBC:n tilaaman tutkimuksen mukaan noin 2/3 maailman ihmisistä katsoo ilmastonmuutoksen olevan erittäin vakava uhka. Huoli on globaalisti korkeammalla kuin koskaan aiemmin.

Toisen, 15 maata kattaneen kyselyn mukaan noin 9/10 pitää ilmastonmuutosta erittäin tai melko vakavana uhkana. Yli 2/3 ihmisistä pitää ilmastonsuojelua prioriteettina, vaikka se hidastaisi kasvua ja vähentäisi työllisyyttä.

Rohkaisevissa tuloksissa on kaksi isoa poikkeusta. Todella isoa.

BBC:n selvityksen mukaan ilmastohuoli on kyllä kasvanut globaalisti, mutta heikentynyt Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Yhdysvalloissa alle puolet pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana.

Harris Interactiven tuoreessa kyselyssä vain noin puolet yhdysvaltalaisista ymmärsi kasvihuonekaasujen aiheuttavan ilmastonmuutosta. Osuus oli kahdessa vuodessa romahtanut 20 prosenttiyksikköä. Jopa 40 prosenttia yhdysvaltalaisista luulee tutkijoiden olevan jakaantuneita suhtautumisessa ilmastonmuutokseen.

Bloombergin kyselyn mukaan noin puolet yhdysvaltalaisista pitää nyt taloutta ja neljännes terveydenhuoltoa maan tärkeimpänä asiana. Ilmastonmuutos on ykkösenä kahdella prosentilla.

Mitä tästä pitäisi päätellä? Ovatko yhdysvaltalaiset välinpitämättömiä kuin muut maailman asukkaat?

Tuskin. Heillä ei vain välttämättä ole riittäviä edellytyksiä punnitun kannan muodostamiseen.

Syyskuussa 38 maassa Etiopiasta Kanadaan ja Malediiveilta Suomeen World Wide Views -hanke järjesti kansalaispaneeleita, joihin osallistui yhteensä noin 4 000 ihmistä. Osallistujille tarjottiin puolueetonta perustietoa ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta.

Tietojen jakamisen jälkeen osallistujat keskustelivat keskenään. Paneeleihin oli valittu tavallisia ihmisiä, jotka edustivat melko tasaisesti eri sukupuolia, ikäryhmiä ja alueita.

Tulokset ovat kiehtovia. Noin 9/10 haluaa rajoittaa lämpenemisen kahteen asteeseen tai jopa selvästi alle. Niin ikään 9/10 haluaa teollisuusmaiden leikkaavan päästöjä 25–40 prosenttia vuoteen 2020 – kolmannes jopa yli 40 prosenttia.

Hätkähdyttävimpiä ovat kuitenkin kannat tavoitteista kehitysmaille. 3/4 ihmisistä haluaa Kiinan kaltaisten nousevien talouksien vähentävän päästöjä, ei vain rajoittavan niiden kasvua. 9/10 toivoisi jopa köyhimpien kehitysmaiden rajoittavan päästöjä – kanta, joka on selvästi rajumpi kuin yksikään Kööpenhaminassa pöydällä oleva esitys.

Hankkeen tulokset ovat yllättävän yhdenmukaisia ympäri maailman. Tuki kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle näyttää siis yhdistävän maailman asukkaita, kunhan ihmisille annetaan eväät tehdä punnittuja päätöksiä ja keskustella kannoistaan muiden kanssa.

Silmiinpistävää on myös se, kuinka paljon valmiimpia määrätietoiseen ilmastonsuojeluun kansalaiset ovat kuin heidän edustajansa politiikassa.

Kansa siis tietää. Milloin poliitikot kuuntelevat?

Oras Tynkkynen bloggaa Kööpenhaminan ilmastokokouksesta. Lisää kirjoituksia löydät os http://www.vihreat.fi/cop15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *