Lapin Kansa: Tuulivoimaa kannattaa tukea

Lapin Kansan pääkirjoituksessa (22.1.) arvioitiin tuulivoiman tulevan kalliiksi veronmaksajille. Arvio on oikea. Isojen tukien vastineeksi saadaan kuitenkin myös isoja hyötyjä.

Tuen nykyiseen kalleuteen on kaksi syytä. Nopeimmin liikkeelle lähteneet rakentajat saavat korkeampaa tukea määräajan. Näin pyritään polkaisemaan tuulivoimamarkkinat vauhtiin. Veronmaksajalle edullisempaan tukitasoon siirrytään jo ensi vuoden alussa. Tuki on sidottu sähkön markkinahintaan. Hintaa ovat pitäneet alhaalla matala kysyntä, polttoaineiden markkinahinnat ja päästökaupan vaikeudet. Siksi tukea joudutaan maksamaan enemmän. Kun sähkön hinta aikanaan nousee, tukikin halpenee.

Sähkön hintaa on alentanut Pohjoismaissa juuri tuulivoima. Ehkä yllättäväkin hyöty johtuu tavasta, jolla sähkömarkkinat toimivat. Pohjoismaisilla markkinoilla sähkön hinta määräytyy kulloinkin kalleimman tuotantotavan muuttuvien kustannusten mukaan. Aika usein hintaa määrittää suhteellisen kallis hiililauhde.

Tuulivoiman muuttuvat kustannukset ovat olemattomat, joten tuulivoimaloita kannattaa käyttää aina kun tuulee. Halvempi tuulivoima syrjäyttää tieltään kalliimpia tuotantomuotoja.

Veronmaksajat “ostavat” tuella edullisempaa sähköä. Erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden etu on saada Suomeen rakennettua tuulivoimaa mahdollisimman paljon. Kotitaloudet ja yritykset säästävät eri syistä alentuneen sähkön hinnan ansiosta paljon enemmän kuin kohonneen tukitarpeen takia joutuvat veronmaksajina maksamaan.

Tuulivoiman hyödyt eivät jää halvempaan sähköön. Sen asentaminen ja huolto työllistää, myös paikallisesti. Kotimaisen energian käytön lisääminen parantaa vaihtotasetta ja vähentää riippuvuutta tuontisähköstä. Päästötön tuulivoima korvaa saastuttavia energiamuotoja.

Voimaloista maksetaan kiinteistöveroa, tuulivoimayhtiöt maksavat yhteisöveroa ja työntekijät tuloveroa. Ne korvaavat osan tariffikustannuksista. Tuulivoima on yhteiskunnalle kannattava investointi.

Määrätietoinen tuulivoiman lisääminen auttaa alentamaan tuulivoiman rakentamiskustannuksia hankintaketjujen tehostuessa. Se on määräaikaisen tukijärjestelmän tarkoitus. Markkinoiden, osaamisen ja teknologian kehittyessä on syytä arvioida, millaisia tukia 2020-luvulla tarvitaan lisärakentamiselle – jos mitään. Tavoitteena on päivä, jolloin tuulivoima ei tarvitse tukia lainkaan.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *