Lempäälän-Vesilahden Sanomat: Vihreät kannattavat kestäviä energiaratkaisuja

Antti Salo arvosteli Lempäälän-Vesilahden Sanomissa Vihreiden energiapolitiikkaa. Hän epäili Vihreiden tarjoavan vain tuulivoimaa vaihtoehdoksi.

Todellisuudessa Vihreät kannattavat laajaa kirjoa kestäviä energiaratkaisuja. Kärjessä on energiatehokkuus. Ympäristön ja kukkaron kannalta parasta energiaa on aina sellainen, jota ei tarvitse tuottaa.

Energian käyttöä ja tuotantoa voidaan tehostaa vielä merkittävästi. Hyvä esimerkki on rakennusten lämmitys, joka kuluttaa Suomessa viidenneksen kaikesta energiasta.

Matalaenergiatekniikoilla uusien rakennusten energiankulutus voidaan puolittaa. Huipputehokkaissa passiivitaloissa pärjätään vieläkin vähemmällä.

Energiantuotannossa tulee etusijalle asettaa kotimainen, kestävä uusiutuva energia. Vaihtoehtoja on lukuisia: metsähake, biokaasu, peltoenergia, pelletit, puun pienpoltto, jätepolttoaineet, aurinkolämpö ja lämpöpumput. Nykyisiä vesivoimaloita modernisoimalla voidaan tehoa kasvattaa useilla sadoilla megawateilla ilman, että yhtään luonnontilaista koskea pitää kahlita.

Kaikkea energiaa ei vielä voida tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä, joten muillakin energiamuodoilla on oma roolinsa. Esimerkiksi maakaasulla voidaan korvata enemmän päästöjä tuottavaa kivihiiltä ja turvetta voidaan käyttää erityisesti biomassan tukipolttoaineena.

Ja tietysti sitten on tuulivoima. Teknologiateollisuuden arvioiden mukaan tuulivoimalla voitaisiin tuottaa yli 10 % Suomen sähköstä vuonna 2020. Se olisi komea lisäys verrattuna nykyiseen vaatimattomaan 0,2 %:n osuuteen. Osuus olisi silti vielä yli vuosikymmenen päästäkin pienempi kuin se on Tanskassa ja Espanjassa jo nykyään.

Salo arvelee, että tuulivoimalan rakentaminen kuluttaisi valtavasti energiaa. Tuulivoimaloiden energiantakaisinmaksuaika on kuitenkin selvästi alle vuosi. Ison-Britannian tuulivoimayhdistyksen mukaan aika on 6-8 kuukautta, Tanskan tuulivoimayhdistyksen mukaan päästään jopa 2-3 kuukauteen.

Toisin sanoen tuulivoimala tuottaa alle vuodessa takaisin energiamäärän, joka sen valmistukseen, pystyttämiseen ja purkamiseen kuluu. Tuulivoimalat maksavat näin valmistuksessa kuluttamansa energian takaisin nopeammin kuin perinteiset energiamuodot, esimerkiksi ydinreaktorit ja hiilivoimalat.

Salo epäilee myös tuulivoiman tarvitsevan runsaasti säätövoimaa. Tutkimustieto osoittaa toisin.

Väitöskirjassaan VTT:n tutkija Hannele Holttinen toteaa, että tarvittava lisäsäätövoiman tarve voidaan hoitaa nykyisillä voimalaitoksilla niin kauan, kuin tuulivoiman osuus pysyy alle kymmenessä prosentissa. Tuulen osuus on Suomessa nykyään vasta noin 0,2 % sähköntuotannosta, joten kasvunvaraa riittää.

Samansuuntaisia johtopäätöksiä on saatu muuallakin. Kansainvälisen energiajärjestöjen IEA:n tuoreessa raportissa arvioidaan, että tuulivoiman osuutta voidaan kasvattaa aina 20 %:iin asti niin, että järjestelmäkustannukset nousevat enimmillään 10 %:iin tuulisähkön tukkuhinnasta.

Kestäviä energiaratkaisuja on Suomessa runsaasti. Ne pitää vain ottaa käyttöön.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr)
valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija
Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *