Linja-autoliikenteen toimintaedellytykset

Linja-autoliikenteen toimintaedellytykset

Eduskunnan puhemiehelle

Viime vuonna bussiliikenteen matkustajamäärät vähenivät Linja-autoliiton ennakkotietojen mukaan 3,2 %. Pudotus oli raju, sillä aiempina vuosina matkustajamäärät ovat pysyneet melko vakaina. Samaan aikaan yksityisautoilun henkilökilometrien määrä jatkoi nousuaan kasvaen yli kaksi prosenttia.

Linja-autoliikenteen taantuma oli suurin pääkaupunkiseudulla ja Turussa, pikavuoroilla sekä tilausliikenteessä. Matkustajamäärien vähenemä leikkasi bussiyritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta, mikä heikentää entisestään linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. Matkustajakadosta kärsivät paitsi yritykset, myös joukkoliikenteen palvelutaso, harvaan asuttujen seutujen asukkaat, työllisyys ja ympäristö.

Taantuman yksi todennäköinen syy on autoveron laskeminen, sillä se on lisännyt henkilöautojen maahantuontia dramaattisesti. Ajoneuvohallintokeskuksen mukaan käytettynä yksittäismaahantuotujen henkilöautojen rekisteröinti kasvoi viime vuonna yli nelinkertaiseksi ja uusien ajoneuvojen tuonnissa lisäystä oli liki 40 % edellisvuoteen verrattuna. Autojentuontibuumin lisäksi bussiliikenteen tilannetta kurjistaa joukkoliikennemäärärahojen leikkaaminen.

Hallitusohjelman mukaan hallitus pyrkii parantamaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja palvelua. Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa puolestaan asetetaan tavoitteeksi joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen keskusten välillä ja kaupunkiseuduilla. Ilman merkittäviä uusia toimenpiteitä joukko- ja erityisesti linja-autoliikenteen toimintaedellytykset eivät kuitenkaan parane vaan päinvastoin huononevat entisestään.

Linja-autoliitto on esittänyt useita ratkaisuehdotuksia, joilla bussiliikenteen taantuminen voitaisiin pysäyttää ja matkustajamäärät kääntää nousuun. Näitä ovat mm. linja-autojen käyttämän dieselöljyn vapauttaminen polttoaineverosta, joukkoliikenteen arvonlisäveron laskeminen nollaan, työnantajamaksujen palauttaminen ja työsuhdematkalipun verotuksen kohtuullistaminen. Toimenpiteet olisi mahdollista rahoittaa autoilun verotuksen (auto-, arvonlisä- ja polttoainevero) merkittävästi kasvaneella tuotolla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin uusiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta linja-autoliikenteen taantuma saadaan taitettua, toimintaedellytyksiä parannettua ja matkustajamääriä kasvatettua?

Helsingissä 20. päivänä heinäkuuta 2004

Oras Tynkkynen /vihr

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen vastaus eduskunnan sivuilla.