Määrärahan osoittaminen alueellisille ympäristökeskuksille

Eduskunnalle

Alueellisille ympäristökeskuksille kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävinä ympäristönsuojelua, alueidenkäyttöä, rakentamisen ohjausta, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, ympäristötutkimusta ja seurantaa koskevat asiat sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät. Alueellisten ympäristökeskusten toiminta tukee alueellista kehitystä, hyvää elinympäristöä sekä ympäristön ja luonnon suojelua.

Ympäristökeskuksille on tullut jatkuvasti lisää velvoitteita mm. Euroopan unionin ympäristö-lainsäädännöstä. Vielä lisää tehtäviä on tulossa. Esimerkiksi Etelä-Savon ympäristökeskuksessa on arvioitu, että valmisteilla oleva laki vesienhoidon järjestämisestä lisää työvoimantarvetta 2,5-4,5 henkilötyövuodella vuosina 2005-2009.

Ympäristöministeriö esitti vuoden 2005 talousarvioon alueellisille ympäristökeskuksille 64 871 000 euron määrärahaa. Hallituksen talousarvioesityksessä (HE 151/2004 vp) alueellisille ympäristökeskuksille on kuitenkin varattu 400 000 euroa vähemmän. Vähennykset kohdistuvat henkilöstömenoihin ja toimitilavuokriin.

Ympäristöministeriö esitti henkilöstömenoihin rahaa uuden palkkausjärjestelmän aiheuttamien lisämenojen kattamiseksi. Toimitilavuokramomentin korotusta ministeriö perusteli nousseilla vuokrilla ja pakollisilla muutoilla. Jos ympäristökeskusten rahoitusta ei lisätä, rahat näihin pakollisiin kuluihin on otettava muualta – käytännössä ympäristökeskusten toiminnasta.

Valtioneuvoston esitys ei ota riittävästi huomioon yleistä kustannustason nousua.

Voimavarojen ja velvoitteiden välisen kuilun leveneminen uhkaa heikentää ympäristökeskusten toimintaa. Tästä kärsii paitsi ympäristö, myös liike-elämä esimerkiksi pidentyvinä lupien käsittelyaikoina. Ympäristökeskusten toiminnan turvaamiseksi keskusten perustoimintaedellytysten tulee olla kunnossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,
alueellisten ympäristökeskusten toimintamenoihin (35.40.21) tulee osoittaa keskusten toiminnan turvaamiseksi ympäristöministeriön 64 871 000 euroa.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2004

Oras Tynkkynen /vihr