Määrärahan osoittaminen pientalojen lämmitysenergian muutosinvestointeihin

Eduskunnalle

Hallituksen esittämän vero-ohjauksen rinnalla on tuki lämmitysenergian muutosinvestointeihin tärkeä keino edistää asuintalojen lämmityksen vaihtamiseen lämpöpumpuilla, kaukolämmöllä tai pelleteillä toimivaksi. Hallituksen tarjoama tuki asuntojen energiainvestointeihin on tähän saakka ollut nimellinen ja ensi vuoden talousarviossa määrärahaa leikataan lähes neljännes, 20 miljoonaa euroa.

Pientalot ovat kiinteistöjen lämmitysenergian suurin kuluttajaryhmä. Niiden osuus kulutuksesta on kolmasosa. Suomen hiilidioksidipäästöistä kiinteistöjen lämmityksen ja sähkönkäytön osuus on edelleen peräti 40 prosenttia.

Lämmitysenergian muutosinvestointi on kertainvestointina kallista ja siksi on perusteltua, että valtio tukee tätä toimintaa. Mitenkään ei sen sijaan voida perustella sitä, että keväällä 2006 annetulla asetuksella on tuen piiristä rajattu ulos sellaiset pientalojen lämmitysenergian muutosinvestoinnit, joissa pelkkä öljykattilan öljypolttimo korvataan pelletin käyttöön soveltuvalla polttimolla.

Valtion talousarvioon varattua asuntojen korjaus- ja energiainvestointeihin tarkoitettua määrärahaa on korotettava ja määrärahan tasoa tulee tulevina vuosina kasvattaa tuntuvasti nykyisestä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille (35.30.55 ) lisäyksenä 30 000 000 euroa asuintalojen lämmitysenergian muutosinvestointeihin.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2006

Oras Tynkkynen /vihr