Määrärahan ottaminen Tampere-Toijala -rataosan kolmannen raiteen rakentamiseen.

Eduskunnalle

Oikoradan ja Tikkurila-Kerava -kaupunkiradan valmistuminen lisäävät pääradan liikennöintikapasiteettia ja mahdollistavat taajamajunaliikenteen käynnistämisen Helsinki-Tampere -rataosalla. Riittävän vuorotiheyden mahdollistamiseksi taajamajunaliikenteessä tulee suunnittelussa varautua kolmannen raiteen rakentamiseen Tampereen ja Toijalan välille. Lisäkapasiteetin tarvetta korostaa myös se tosiasia, että Vuosaaren sataman valmistuminen voi kasvattaa merkittävästi tavaraliikennettä Helsinki-Tampere -rataosalla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,
että eduskunta ottaisi valtion vuoden 2006 talousarvioon momentille 31.40.77 rataverkon kehittäminen 10 miljoonan euron määrärahan Tampere-Toijala -rataosan kolmannen raiteen rakentamiseen. .

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2005

Oras Tynkkynen /vihr
ym.