Maastoliikenne avataan avoimeen valmisteluun

-Uraauurtavan joukkoistamisen toteutettavat ympäristöministeriö ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

Lakiesityksen valmistelu joukkoistetaan Suomessa ensi kertaa kansalaisten ja hallinnon yhteiseksi verkossa toteutettavaksi prosessiksi, kun ympäristöministeriö ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta avaavat maastoliikennelain uudistamisen avoimeen valmisteluun. Joukkoistamisen tavoite on avoimen hallinnon periaatteiden mukaan kerätä kansalaisten näkemyksiä, kokemuksia ja tietoa mahdollisimman monipuolisesti lainvalmistelun varhaisessa vaiheessa. Joukkoistaminen alkaa www.suomijoukkoistaa.fi-keskustelualustalla 22.1.2013.

– Avoimempi päätöksenteko on parempaa päätöksentekoa. Haluamme ympäristöministeriössä olla luomassa uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa lainvalmisteluun. Joukkoistaminen tarkoittaa, että ihmisten osaaminen ja ideat otetaan mukaan jo lain suunnitteluvaiheessa. On hienoa olla mukana pilotissa, jossa tuodaan Suomeen uudenlaista, avointa toimintakulttuuria. Kaikki ideat pienistä kommenteista pitkälle punnittuihin esityksiin ovat tervetulleita, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Maastoliikennelaissa säädetään esimerkiksi mönkijöille ja moottorikelkoille tarkoitettujen reittien perustamisesta.

– Maastoliikennelaki valikoitui joukkoistettavaksi, koska se oli sopiva käsittelyä odottava laki, joka koskee selkeitä ja konkreettisia kysymyksiä, Niinistö kertoo.

– Joukkoistamisessa kansalaiset ottavat paikkansa demokratiassa aktiivisina toimijoina. Pilotilla haetaan kokemuksia Suomen oloihin sopivista keinoista avata lakien valmistelua kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on viitoittaa tietä kohti tulevaisuutta, jossa jokaisella kansalaisella on halutessaan mahdollisuus osallistua lakien valmisteluun, sanoo tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Kun joukkoistamisen tulokset on koottu, ministeriössä tehdään ratkaisut lakiesityksen jatkovalmistelusta ja prosessin etenemisestä tiedotetaan osallistujille niin, että myös jatkoprosessi on mahdollisimman avoin.

Maastoliikennettä on säännelty vuodesta 1977. Lakia on aiemmin uudistettu vuosina 1991 ja 1995. Maastoliikennelaki on ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöministeriön vastuulla. Maastoliikennelailla on kiinteä yhteys tieliikennelakiin, josta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Maastoliikennelakia sovelletaan teiden ulkopuolella maastossa, kuten metsissä, pelloilla, pihoilla ja jäällä. Valtaosa maastoliikenteestä on traktoreilla ja työkoneilla tapahtuvaa hyötyajoa pelto- ja metsätöissä. Myös mönkijät ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Laki säätää ajajan vähimmäisiästä: nykyisin maastoliikenteen ajajalta vaaditaan 15 vuoden ikää.

Linkit:

Joukkoistamisalusta: www.suomijoukkoistaa.fi
Lain uudistustarpeiden esittelyä ja ministeri Niinistön haastatteluvideo: http://maastoliikennelaki.fi/

Lisätiedot:

Ville Niinistön erityisavustaja Lasse Miettinen, ympäristöministeriö, p. 040 507 6100
Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen, p. 050 512 1584
Tutkija Tanja Aitamurto, etunimi.sukunimi@gmail.com, p. +1 415 335 0139
Viestintäpäällikkö Suvi Reijonen, ympäristöministeriö, p. 050 544 7508

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *