Maastoliikennelain uudistamiseksi esitettyjen ideoiden joukkoarvio käyntiin

Maastoliikennelain joukkoistaminen on edennyt arviointivaiheeseen. Kaikkia asiasta kiinnostuneita pyydetään arvioimaan suomalaisten esittämiä ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi. Arviointi alkaa tiistaina 24.9.2013 osoitteessa joukkoarvio.fi. Arviointi jatkuu 8.10.2013 asti.

Maastoliikennelain uudistamista koskevat ideat liittyvät esimerkiksi siihen, missä moottorikelkalla tai mönkijällä saa ajaa, millaisia ajokorttivaatimuksia maastoliikenteelle pitäisi olla ja kenen mailla saa ajaa ja millaisin ehdoin. Mukana on myös ideoita siitä, kuinka luonto ja ympäristö tulee ottaa huomioon laissa sekä kuinka maastoliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa. Ideoita esittivät sadat suomalaiset kesällä 2013 suomijoukkoistaa.fi-sivuston kautta.

Arviointiin osallistuvan ei tarvitse olla maastoliikenteen asiantuntija ‒ riittää, että aihe kiinnostaa. Osallistujat saavat prosessin aikana tarvittavaa lisätietoa kulloinkin arvioitavana olevasta ideasta. Arvioinnissa käytetään Stanfordin yliopistossa kehitettyä joukkoarviotyökalua.

Arvioinnin tulosten yhteenveto toimitetaan ympäristöministeri Ville Niinistölle. Kun tulokset on koottu, ministeriössä päätetään lakiesityksen mahdollisesta jatkovalmistelusta. Asian käsittelystä tiedotetaan osallistujille niin, että myös jatkoprosessi on mahdollisimman avoin.

Ensimmäistä kertaa Suomessa

Maastoliikennelain joukkoistaminen on Suomessa ensimmäinen kerta, kun lakiesityksen valmistelu avataan kansalaisten ja hallinnon yhteiseksi verkossa toteutettavaksi prosessiksi. Maastoliikennelain joukkoistaminen on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristöministeriön yhteinen pilottiprojekti, jossa sovelletaan avoimen hallinnon käytäntöjä lainvalmisteluun. Tavoite on, että lainvalmistelusta tulee aiempaa läpinäkyvämpi ja osallistavampi prosessi.

Ympäristöministeriön vastuulla olevassa maastoliikennelaissa säädetään muun muassa moottorikelkoille tarkoitettujen reittien perustamisesta sekä traktoreilla ja työkoneilla tapahtuvasta hyötyajosta pelto- ja metsätöissä. Maastoliikennelakia sovelletaan maastossa teiden ulkopuolella. Lakia on uudistettu vuosina 1991 ja 1995.

Lisätietoja:

Tutkija Tanja Aitamurto, etunimi.sukunimi@gmail.com
Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen, puh. 050 512 1584, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Ministeri Niinistön erityisavustaja Paloma Hannonen, ympäristöministeriö, puh. 040 772 3585, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *