Menikö ääni hukkaan?

Neljä vuotta sitten 7 930 pirkanmaalaista antoi minulle ainokaisen äänensä. Kevään vaaleissa haen valtuutusta jatkaa eduskunnassa työtä reilun, ympäristöä säästävän ja suvaitsevaisen Suomen puolesta.

Nyt on hyvä hetki katsahtaa taaksepäin ja punnita, mitä olen neljässä vuodessa saanut aikaan. Menikö minulle annettu ääni ehkä hukkaan?

Helpointa on listata mitattavat teot. Neljässä vuodessa olen esiintynyt 417 tilaisuudessa 52 paikkakunnalla Suomessa ja vähän muuallakin. Eduskunnan istuntosalissa olen puhunut 194 kertaa.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun olen osallistunut myös antamalla 575 haastattelua. Blogeja, kolumneja ja muita julkaistuja kirjoituksia on syntynyt 278 kappaletta.

Mitä kaikella tällä sitten on saatu aikaan? Demokratiassa päätöksiä tehdään yleensä yhdessä. Suurin osa työstäni on tehty ministeriryhmien ja valiokuntien kokouksissa, joissa on haettu joukolla kompromissia. Silti toisinaan yksittäinenkin vaikuttaja voi jättää merkittävän jäljen.

Valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana vastasin hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon laadinnasta. Selonteossa mm. asetettiin Suomelle ensimmäinen pitkän aikavälin päästötavoite, päästöjen leikkaaminen vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Hallitus hyväksyi maamme historian suurimman vihreän verouudistuksen, jossa painopistettä siirretään työn tekemisen ja teettämisen verotuksesta ympäristön kuormituksen verottamiseen. Joidenkin arvioiden mukaan esitys olisi voinut johtaa vähäpäästöisen maakaasun korvaamiseen runsaspäästöisellä kivihiilellä. Tämän ratkaisemiseksi hallitus muokkasi esitystä tavalla, jonka olin esittänyt aiemmin.

Viime vaalikaudella tein kirjallisen kysymyksen tuulioloja kartoittavan atlaksen laatimisesta ja ajoin sitä valiokuntien lausuntoihin. Hallitusneuvotteluissa sain atlaksen kirjattua hallitusohjelmaan. Kartoitus valmistui toissavuonna ja helpottaa nyt tuulivoiman rakentamista koko maassa.

Olen myös tehnyt kaksi aloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Aloitteet ovat olleet käynnistämässä viime aikoina vilkasta keskustelua lain muuttamisesta.

Paljon muutakin ehdin neljässä vuodessa tehdä: mm. osallistua neljään YK:n ilmastokokoukseen, puhua Malediivien presidentin rinnalla, toimia Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportin arvioijana ja valmistua maisteriksi. Sain myös Pirkanmaan ympäristöpalkinnon ja vuoden pyöräilijän tittelin. Näistä ja paljosta muusta voi lukea vuosikertomuksistani.

Henkilökohtaisia saavutuksia tärkeämpää on kuitenkin se, että olen osallistunut vihreän joukkueen yhteiseen savottaan. Vihreiden saavutuksista tällä hallituskaudella voi lukea täällä.

Olen tehnyt neljä vuotta töitä parhaani mukaan. Nyt on äänestäjien tehtävä päättää, olenko ansainnut heidän luottamuksensa myös seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *