Nanohiukkasten vaikutukset

Oras Tynkkynen /vihr
Kirjallinen kysymys 6.2.2007

Eduskunnan puhemiehelle

Nanometri on miljoonasosa millimetristä. Nanoteknologialla pystytään muokkaamaan aineita atomitasolla. Nanohiukkasiksi lasketaan alle 40 nanometrin kokoiset hiukkaset, ja ultrapieniksi hiukkasiksi kutsutaan alle 100 nanometrin kokoisia hiukkasia.

Nanoteknologialla arvioidaan olevan tulevaisuudessa merkittäviä mahdollisuuksia. Sen avulla toivotaan voitavan kehittää kestävämpiä ja kevyempiä materiaaleja. Näin saadaan mahdollisesti mm. tehokkaampia aurinkopaneeleja, polttokennoja, akkuja ja sähkönsiirtoverkkoja. Elektroniikassa nanoteknologia voi mahdollistaa entistä pienemmät komponentit.

Markkinoilla on jo nyt nanoteknologiaa soveltavia tuotteita. Euroopan komission vastauksessa Euroopan parlamentissa esitettyyn kirjalliseen kysymykseen (E-2811/06EN) todetaan, että noin viisi prosenttia Euroopan unionissa markkinoitavista kosmetiikkatuotteista sisältää nanohiukkasia. Luvun odotetaan nousevan.

Nanoteknologiaa hyödynnetään mm. jääkiekkomailoissa, aurinkovoiteissa ja puhdistusaineissa. Jotkin kotona tehtävät raskaustestit käyttävät hyväkseen heijastavia nanohiukkasia. Antibakteerisina markkinoitavat ruuan säilytysastiat on päällystetty nanohiukkasia sisältävillä yhdisteillä. Teknologiaa käytetään myös elektroniikassa ja kodinkoneissa. Uudet mikroprosessorit ja flash-muistit perustuvat nanoteknologiaan.

Nanoteknologian kehittämiseen käytettiin maailmassa rahaa vuonna 2004 noin 10 miljardia euroa. Kymmenessä vuodessa teollisuudenala voi paisua jopa 2 600 miljardin euron arvoiseksi.

Nopeasti laajenevasta käytöstä huolimatta nanohiukkasten terveysvaikutuksia ei tunneta riittävästi. Nykyisin vain noin viisi prosenttia nanotekniikan tutkimusrahoituksesta on suunnattu terveysvaikutusten ja riskien arviointiin.

Jo tähän mennessä joidenkin nanohiukkasten on havaittu olevan terveydelle haitallisia. Esimerkiksi Saksassa 77 ihmistä sai vakavia hengitystieoireita käytettyään Magic Nano -puhdistusainetta. Osa heistä joutui sairaalahoitoon keuhkopöhön takia.

Työterveyslaitoksen asiantuntijalausunnon mukaan vuoteen 2015 mennessä teollisuudessa nanohiukkasille altistuu maailmanlaajuisesti noin kaksi miljoonaa ihmistä. Nanohiukkaset voivat aiheuttaa myös muita riskejä, kuten esimerkiksi ennakoimattomia räjähdysvaaroja työpaikoilla.

Ihmiset altistuvat nanohiukkasille tulevaisuudessa entistä laajemmin esimerkiksi kodeissaan ja liikenteessä. Englannin tiedeakatemian julkaiseman tutkimuksen mukaan varovaisuusperiaatteen noudattaminen ja mahdollisten terveysvaikutusten tarkka arviointi on välttämätöntä ennen, kuin nanoteknologian sovelluksia tuodaan markkinoille.

Nanohiukkasten tiedetään olevan potentiaalisesti normaalikokoisia hiukkasia haitallisempia. Nanohiukkaset voivat kerääntyä eläviin soluihin hengityksen ja ihon lisäksi myös ruuansulatuksen kautta. Nanohiukkaset voivat myös ohittaa immuunipuolustusjärjestelmän ja reagoida haitallisesti elimistön proteiinien kanssa.

Nanohiukkasten vaikutukset hengityselimiin saattavat olla vaarallisia. Hiukkasia on usein verrattu asbestiin, jonka haitat paljastuivat vasta vuosikymmenten käytön ja valtavien inhimillisten ja taloudellisten haittojen jälkeen.

EU:n REACH-kemikaalilainsäädännön odotetaan puuttuvan nanohiukkasten käyttöön. On kuitenkin epäselvää, riittävätkö REACHin säädökset näiden aivan uudentyyppisten aineiden riskien kartoittamiseen. Paljon riippuu myös tutkimusrahoituksen kohdentamisesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Mitä hallitus aikoo tehdä minimoidakseen nanohiukkasten ihmisten terveydelle aiheuttamat riskit ja miten hallitus on varautunut ihmisten mahdollisesti lisääntyvään altistukseen nanohiukkasille?

Helsingissä 6. päivänä helmikuuta 2007

Oras Tynkkynen /vihr

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän vastaus eduskunnan sivuilla.