Omakoti-lehti: Verouudistus kannustaa säästämään energiaa ja vaihtamaan uusiutuviin

Energia- ja ympäristöverot nousevat ensi vuoden alusta. Omakotitalojen asukkaille tämä merkitsee kasvavia energiakuluja. Verouudistus on kuitenkin tarpeen sekä valtiontalouden että ympäristön kannalta. Fiksuilla valinnoilla jokainen voi myös leikata omaa energialaskuaan.

Hallitus päätti nostaa ensi vuoden budjetissa energia- ja ympäristöveroja 700 miljoonalla eurolla. Kokonaisuutena tällä hallituskaudella toteutetaan maamme historian suurin vihreä verouudistus: painopistettä siirretään energia- ja ympäristöveroihin yhteensä miljardin euron verran.

Tuore veropaketti koostuu useasta elementistä. Energiantuotannossa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden veroa korotetaan. Maakaasun vero moninkertaistuu, kun sen aiemmat verotuet poistetaan. Turpeelle palautetaan maltillinen vero, jonka taso nousee asteittain. Myös sähkön vero nousee.

Puun ja biokaasun käyttö energiantuotannossa säilyy verottomana. Uutena parannuksena sähkön pientuotanto kodeissa esimerkiksi tuulivoimaloilla tai biokaasureaktoreilla vapautetaan sähköverosta.

Veroja korotetaan hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

Hallituksen veropäätöstä on kritisoitu tuoreeltaan. Erityisesti monet omakotiasukkaat ovat pahoitelleet sitä, että lämmityslasku kasvaa.

Harva meistä rakastaakaan veroja. On kuitenkin hyvä palauttaa mieliin veropäätöksen taustoja.

Viime vuonna Suomen talous supistui enemmän kuin kertaakaan sotien jälkeen. Verotulot romahtivat ja työttömyys lähti kasvuun. Tänä vuonna valtio velkaantuu huikeat 13 miljardia euroa.

Yli varojen eläminen ei voi jatkua loputtomiin. Toisaalta selvä enemmistö kansasta ei halua murentaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Siksi verotuloja on kasvatettava. Vaihtoehdot ovat karkeasti tulojen, pääoman, kulutuksen ja ympäristön kuormittamisen verottaminen.

Arvonlisäveroa korotettiin jo, ja pääomaveron korottamista kaavaillaan parhaillaan. Työn verotuksen kiristäminen taas ei olisi kovin viisasta tilanteessa, jossa työttömiä on maassa lähes 300 000. Energia- ja ympäristöverojen korotus onkin tässä tilanteessa monesta ei välttämättä kovin mieluisasta ratkaisusta kestävin.

Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen lisäksi veropaketilla voidaan auttaa vähentämään ympäristökuormitusta. Uudistus kannustaa tehostamaan energian käyttöä ja vaihtamaan kotimaiseen, uusiutuvaan energiaan.

Verouudistus omakotiasukkaan kannalta

Veronkorotukset vaikuttavat luonnollisesti omakotiasukkaiden energiakuluihin. Öljy- ja sähkölämmitteisessä pientalossa lasku nousee valtiovarainministeriön arvion mukaan keskimäärin noin 250 euroa vuodessa. Muutos näkyy paitsi lämmityskuluissa, myös sähkölaskussa.

Kaukolämmitteisessä pientalossa lisähinta vaihtelee lämmön tuotannossa käytetystä polttoaineesta riippuen haarukassa 175–260 euroa vuodessa. Kerrostaloasunnoissa korotus jää vähäisemmäksi.

Summat voivat kuulostaa suurilta. Ne kannattaa kuitenkin suhteuttaa muihin ratkaisuihin tällä hallituskaudella.

Tänä vuonna tuloverotusta tarkistettiin alaspäin lähes samalla 700 miljoonalla eurolla kuin millä energia- ja ympäristöveroja ensi vuonna korotetaan. Tämän seurauksena verotus keveni keskituloisella palkansaajalla noin 360 eurolla vuodessa.

Ensi vuoden alussa tulee voimaan takuueläke, joka parantaa pienituloisimpien eläkeläisten asemaa selvästi. Alimpia sairaus- ja vanhempainpäivärahoja on korotettu peräti 170 eurolla kuussa. Kauppa- ja ravintolaruoan arvonlisäveroa on alennettu yli 600 miljoonalla eurolla, mikä on leikannut kaikkien ruokalaskua.

Luvallista ”veronkiertoa”

Jos verojen korotus ärsyttää, voi maksamansa energiaveron suuruuteen onneksi vaikuttaa. Oman energiankäytön tehostaminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla on eräänlaista luvallista veronkiertoa.

Lämmityslaskua voi monissa tapauksissa leikata paljonkin lisäämällä kodin eristystä ja tiivistämällä. Lämmityksen voi laskea minimiinsä matkoille lähtiessä. Vähemmän käytettyjen tilojen lämpötilaa voi laskea muutenkin.

Sähkölaskua saa pienennettyä mm. miettimällä tarkkaan, mitä laitteita todella tarvitsee, ja valitsemalla aina tehokkaimpia malleja (A+ tai parempi). Valmiustilat saa kytkettyä helposti pois päältä kytkimellisellä jatkojohdolla. Yllättävän paljon laskua saa leikattua vaihtamalla pöytätietokoneen kannettavaan.

Uudistus tekee myös kotimaisesta, uusiutuvasta energiasta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Pellettiuunien, lämpöpumppujen ja aurinkokeräimien kilpailukyky suhteessa öljy- ja sähkölämmitykseen paranee selvästi. Koska energian hinta todennäköisesti nousee tulevaisuudessa, on uusiutuviin siirtyminen monessa tapauksessa kaukaa viisas investointi.

Sekä energiaremontteihin että lämmitystapamuutoksiin saa edelleen valtion tukea. Kotitalousvähennyksellä työn osuudesta voi vähentää verotuksessa 3 000 euroa tulonsaajaa kohti – kahden työssä käyvän kodissa siis 6 000 euroa. Pienituloiset voivat hakea erillistä energia-avustusta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *