Onnistuuko poliitikoilta purkan jauhaminen kävellessä?

Suomalaiset vaativat kyselyjen mukaan päättäjiltä ripeämpiä ilmastotoimia. Samalla ihmiset haluavat kuitenkin pitää huolta myös taloudesta ja työpaikoista.

Äkkiseltään toiveet voivat vaikuttaa vastakkaisilta, mutta ne on mahdollista toteuttaa yhdessä – kunhan tehdään fiksuja päätöksiä. Tarjoan alla seitsemän mahdollista keinoa samanaikaisesti torjua ilmastonmuutosta ja vahvistaa taloutta.

Ensinnäkin yhteiskunnan pitää satsata enemmän tutkimukseen, kehitykseen ja kaupallistamiseen – eikä leikata siitä, toisin kuin viime vuosina. Innovaatioita tarvitaan tulevaisuudessa sekä vähentämään päästöjä että luomaan uusia vientituotteita, ja T&K-rahoituksella on työssä tärkeä rooli.

Toiseksi seuraavan hallituksen tulee toteuttaa vihreä verouudistus. Verotetaan siis enemmän sitä, mitä haluamme vähemmän: ympäristön kuluttamista ja kuormittamista. Vastaavasti verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän: työn tekemistä ja teettämistä.

Kolmanneksi valtion tulee karsia ympäristölle haitallisia tukiaisia. Sen ei tarvitse kirpaista kohtuuttomasti tukien nykyisiä saajia, jos rahoja ohjataan vauhdittamaan yritysten uudistumista, kuten teknologian kehittämistä tai energiatehokkuusinvestointeja.

Neljänneksi on koulutuksen kunnianpalautuksen aika. Jatkuvat leikkaukset eri asteilla peruskoulusta yliopistoihin ovat nakertaneet hyvinvointimme perustaa ja kykyämme vastata kestävyyshaasteisiin. Suuntaa on nyt muutettava.

Viidenneksi Suomen pitää pyrkiä takaisin digitalisaation kärkeen. Jos pystyimme aikoinaan luomaan Nokian ihmeen, pitää meidän yltää digitalisaation hyödyntämisessä meitä pienemmän ja köyhemmän Viron tasolle – ja kerätä sen tuomat hyödyt tuottavuudelle ja tehokkuudelle.

Kuudenneksi valtion ja kuntien kannattaa valjastaa julkiset hankinnat edistämään uusia, kestävämpiä ratkaisuja. Pienikin siivu hankintojen vuotuisista miljardeista riittää luomaan suomalaisyrityksille elintärkeitä kotimarkkinoita, joilta on helpompi ponnistaa maailmalle.

Viimeisenä oikean ja vasemman käden on korkea aika tehdä tuttavuutta. Ilmastopolitiikassa pitää painottaa markkinaehtoisia ja kustannustehokkaita keinoja. Vastaavasti talouspolitiikassa pitää hakea päästöjen vähentämistä tukevia ratkaisuja.

Ilmastoa ja taloutta voi siis vaalia samanaikaisesti. Se edellyttää kuitenkin päättäjiä, jotka osaavat kävellä ja jauhaa purkkaa yhtä aikaa – siis pitää sekä ilmaston että talouden mielessä.

Oras Tynkkynen

Kirjoitus on julkaistu Tampereen kauppakamarin blogissa 15.2.2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *