Pentti Rantalasta ympäristöneuvos

Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 13.12.2013

Tasavallan presidentti on tänään 13.12.2013 myöntänyt toimitusjohtaja, DI Pentti Rantalalle ympäristöneuvoksen arvonimen hänen ansioistaan jätehuollon kehittäjänä ja vaikuttajana kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pentti Rantala on toiminut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1994 alkaen ja hän siirtyy eläkkeelle vuoden 2014 alussa. Rantala on vastannut yhtiön rakentumisesta omistajakuntien ja kuntalaisten arvostamaksi yhteistyöorganisaatioksi.

– Rantala on maamme kokeneimpia jätehuollon osaajia, ja hän tuntee alan etuperin ja takaperin. Ympäristöneuvoksen arvonimi on ansaittu tunnustus Rantalan pitkäjänteisestä työstä, joka on ulottunut Pirkanmaan laidoilta eurooppalaiseen yhteistyöhön ja Afrikkaan asti, sanoo Pirkanmaan Jätehuollon hallituksen puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Pentti Rantala on ollut perustamassa alueellisten jätelaitosten valtakunnallista yhteistyöorganisaatiota, Jätelaitosyhdistystä. Rantala toimi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuosina 1996 – 2010 sekä 2012 – 2013. Rantalan pitkän puheenjohtajakauden aikana Jätelaitosyhdistyksestä on tullut vahva kansallinen ääni ja jäsenistönsä kouluttaja sekä vaikuttaja kansainvälisissä organisaatioissa (ISWA, Fead, Erfo, Municipal Waste Europe ja CEWEP).

– Pentti Rantalan rooli on ollut merkittävä Suomen yhdyskuntajätehuollon kehittämisessä kaatopaikkasijoituksesta kohti kierrätystä ja laitosmaista hyödyntämistä. Alamme jo lähestyä muiden Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan tasoa, sanoo Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo.

– Olen hyvin kiitollinen saamastani arvonimestä, jonka koen olevan tunnutus koko jätealalle ja julkiselle jätehuollolle, sanoo Pentti Rantala.

– Minulla on ollut ilo olla mukana aktiivisena toimijana jätehuollon murroksessa. Kuluneiden 20 vuoden aikana on siirrytty kaatopaikkakulttuurista kohti jätteiden systemaattista hyötykäyttöä. Asukkaiden lajitellut jätteet hyödynnetään materiaaleina tai niistä tuotetaan energiaa. Jätän hyvillä mielin jätehuollon kehittämisen osaavalle henkilökunnalle, sekä Pirkanmaalla että laajemminkin koko Suomessa, sanoo Rantala.

Arvonimeä Pentti Rantalalle esittivät Jätelaitosyhdistys ry:n hallitus ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitus.

Lisätietoja:
Jätelaitosyhdistys ry
toimitusjohtaja Markku Salo, puh. 040 561 0560

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
hallituksen puheenjohtaja Oras Tynkkynen, puh. 050 512 1584
eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Pentti Rantala, puh. 050 63 102

Lyhenteet:
ISWA, International Solid Waste Association
Fead, European Federation of Waste Management and Environmental Services
Erfo, European Recovered Fuel Organisation
CEWEP, Confederation of European Waste-to-Energy Plants

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät. Kattavaan palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus, alue- ja ekopisteet, paikalliset jäteasemat sekä Koukkujärven ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukset. Verkostoa täydentävät muun muassa Repe&Romu -kierros sekä jätehuollon palveluneuvonta.
Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja sen liikevaihto on 34,7 M€ (2012). Yhtiöllä on henkilökuntaa 61 ja toimialueella asukkaita 423 000. Yhtiön tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy tuottaa jätteiden putkikeräys- ja noutopalveluja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *