Aamulehti: Perustulo selkeyttäisi sosiaaliturvaa

Aamulehti 14.12.06

AL:n pääkirjoituksessa (10.12.) käsiteltiin vihreiden perustulosta ja verotuksesta esittämää mallia. Kirjoittaja arveli mallin herättävän enemmän kysymyksiä kuin antavan vastauksia.

Valtuuskunnan kokouksessa Joensuussa esiteltiin vasta vihreiden perustulomallin luonnos. Valmis esitys hyväksytään helmikuussa. Se pitää sisällään mm. laskelmat vaikutuksista eri väestöryhmien tuloihin.

Vihreiden perustulomallin valmistelua on ohjannut kolme pääperiaatetta. Ensinnäkin malli on kustannusneutraali eli se ei lisää valtiolle koituvia kustannuksia.

Toiseksi malli ei heikennä kenenkään sosiaalietuuksia. Joillakin nyt laiminlyödyillä ihmisryhmillä kuten opiskelijoilla ja pienimmän kansaneläkkeen varassa elävillä toimeentulo päinvastoin paranisi selvästi.

Kolmanneksi mallilla ei puututa tulonjakoon. Kaikkein pienituloisimmat voittaisivat ja keskituloiset joutuisivat maksamaan hieman. Enimmäkseen käteen jäävät tulot pysyisivät kuitenkin suunnilleen nykytasolla. Tosiasiallinen veroprogressio säilyisi nykyisenlaisena.

Moni asia siis pysyisi vihreiden esityksen mukaan muuttumattomana. Tämä siksi, että päästäisiin keskustelemaan perustulosta itsestään eikä väittely ajautuisi mallin kannalta toissijaisiin seikkoihin.

Miten perustulo sitten parantaisi kansalaisten asemaa nykyisestä?

Perustulo tekisi työn vastaanottamisesta aina taloudellisesti kannattavaa, sillä se poistaisi nykyiseen sosiaaliturvaan liittyvät kannustinloukut. Jokaisesta työllä ansaitusta eurosta jäisi aina käteen jotain.

Toisin on nykyään. Toimeentulotuen varassa elävän ei usein kannata ottaa vastaan töitä, koska käteen jäävä tulo voi pysyä samana – tai jopa pudota. Harva meistä on valmis tekemään töitä omalla kustannuksellaan.

Perustulo selkeyttäisi sosiaaliturvaa ja vähentäisi byrokratiaa. Sosiaalityössä voitaisiin keskittyä ihmisten auttamiseen toimeentulotukipäätösten laatimisen sijaan. Malli olisi läpinäkyvä ja kansalaisille helppo ymmärtää.

Perustulo maksetaan kaikille siksi, että se toimisi perusturvana jokaiselle elämäntilanteesta riippumatta. Se helpottaisi erityisesti niiden elämää, joiden tulot ovat vaihtelevia tai satunnaisia.

Perustulo takaisi joustavan toimeentuloturvan esimerkiksi yrittäjille, taiteilijoille, apurahatutkijoille ja pätkätöitä tekeville. Näin ihmiset uskaltaisivat suunnitella elämäänsä pitemmälle.

Suurin periaatteellinen uudistus olisi se, että jokainen Suomen kansalainen olisi oikeutettu perustoimeentuloon ilman kuponkien täyttämistä ja luukulta toiselle juoksemista. Jotkut pitävät tätä uhkana.

Vihreiden mielestä paljon suurempi uhka on passivoiva nykyjärjestelmä, joka sysää ihmisiä syrjään yhteiskunnasta. Velvoitteella vastaanottaa työtä ei ole paljoa merkitystä, jos työtä ei käytännössä kannata ottaa vastaan lannistavien kannustinloukkujen takia.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja
Tampere