Pirkanmaan Sanomat: Työelämän epäyhtälö

Suomessa kärsitään kahdesta vastakkaisesta ongelmasta. Ensinnäkin meillä tehdään liian vähän töitä. Kun työ ja yrittäminen eivät tuota riittävästi verotuloja, yhteiskunnan kyky tuottaa tärkeitä hyvinvointipalveluita on koetuksella.

Toiseksi meillä tehdään liian paljon töitä. Aivan liian moni uupuu töissä kauan ennen eläkeikää, liian monessa perheessä pienten lasten vanhemmat joutuvat puurtamaan pitkiä päiviä kodin sijaan työpaikalla.

Talouden saamiseksi ojennukseen meidän pitää toisaalta pystyä tekemään enemmän töitä. Toisaalta ihmisten jaksamisen ja elämänlaadun parantamiseksi töitä pitää saada tehdä vähemmän.

Melkoinen epäyhtälö siis. Onneksi se on mahdollista ratkaista. Mallia voi hakea naapurista.

Ruotsissa työikäisistä töissä on 80 prosenttia. Suomessa työllisyysaste on viisi prosenttiyksikköä alhaisempi.

Ero voi kuulostaa pieneltä. Jos Suomessa kuitenkin yllettäisiin Ruotsin työllisyyteen, julkisen talouden paljon puhuttu kestävyysvaje vähintään puolittuisi.

Korkeampi työllisyysaste tarkoittaisi valtiolle ja kunnille vähemmän tarvetta korottaa veroja ja leikata menoja. Samalla se merkitsisi tuhansille suomalaisille nousua työttömyydestä ja köyhyydestä.

Yksi syy eroihin tässä maaottelussa piilee osa-aikatyössä. Ruotsissa osa-aikatöitä tekee runsas neljännes, Suomessa alle kuudesosa.

Meillä työmarkkinat ovat jakautuneet liian tiukasti kahtia: joko ollaan töissä tai sitten ei olla. Vaikkapa monelle pienten lasten vanhemmalle tai osatyökykyiselle hyvä vaihtoehto voisi olla tehdä lyhennettyä työviikkoa tai puolikasta työpäivää. Kaikille osa-aikatyö ei sovi, mutta kaikilla pitää olla mahdollisuus tehdä päätös itse.

Valtio ja kunnat voivat näyttää esimerkkiä ja antaa työntekijöiden valita joustavammin kullekin sopiva työmäärä. Samalla sosiaaliturvaa pitää kehittää niin, että töitä kannattaa vastaanottaa vaikka pienikin satsi kerrallaan.

Talouden kohentamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi on tärkeää löytää mahdollisimman monelle suomalaiselle töitä. Samalla työelämässä olevien taakkaa pitää keventää, jotta jää aikaa toipua ja viettää perheen kanssa.

Näin töitä tekee nykyistä useampi, mutta kohtuullisempia määriä.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *