Pirkanmaan Sanomat: Vähäpäästöinen Pirkanmaa

Hallitus hyväksyi marraskuun alussa kauan odotetun ilmasto- ja energiastrategian. Siinä esitetään suunnitelma, jolla Suomi saavuttaa EU:n yhteiset ilmasto- ja energiatavoitteet.

Strategiassa pyritään ensimmäistä kertaa tehostamaan energiankäyttöä niin, että kulutus saadaan käännettyä laskuun. Nyt kääritään hihat ja ryhdytään rakentamaan energiapihiä Suomea. Tämä pienentää energialaskua, parantaa kilpailukykyä ja vähentää riippuvuuttamme tuontienergiasta.

Uusiutuvan energian käyttöä kasvatetaan reippaasti 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimaa vauhditetaan niin sanotuilla syöttötariffeilla eli lisähintajärjestelmällä. Ne takaavat tulevaisuutemme kannalta paremmasta sähköstä tuottajalle paremman hinnan.

Mitä strategia sitten merkitsee Pirkanmaalle? Meidänkin on osallistuttava yhteisiin ilmastotalkoisiin ja otettava reippaita askelia kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa.

Tekemistä riittää. Pirkanmaalla kulutetusta energiasta 3/4 tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella, uusiutuvilla energianlähteillä vain 1/7. Sekä energian kulutus että päästöt ovat kasvaneet selvästi.

Suunnan on käännyttävä. Pirkanmaan tulisi pyrkiä vähintään samaan kuin koko Suomi: leikkaamaan päästöjä 16 prosenttia, kääntämään energiankulutuksen laskuun ja kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Tavoitteet edellyttävät laajaa kirjoa vahvoja toimenpiteitä, ne puolestaan vahvaa poliittista tahtoa. Uusien rakennusten pitää olla matalaenergiataloja ja joukkoliikenteen suosiota on lisättävä. Tarvitsemme pyöräteitä, energiansäästölamppuja ja biokaasua jätteistä. Enemmän lämpöpumppuja ja vähemmän kaupunkimaastureita. Ja paljon muuta.

Kunnallisvaaleissa kaikki puolueet vakuuttivat vihreyttään. Nyt pitää laittaa päättäjät lujille.

Jokaiselta kunnanjohtajalta ja -valtuutetulta Pirkanmaalla on aika tiukata: mitä sinä olet tehnyt päästöjen vähentämiseksi? Ja heti perään: miksi et ole tehnyt enemmän?

Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr)
Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *