Valtuustoaloite pitkän aikavälin arvioinnista ja suunnittelusta

Kaupungin kehittämistä suunnitellaan monenlaisissa aikasykleissä. Taloussuunnittelutyö koskee seuraavaa kolmea vuotta, kaupunkistrategia kurottaa runsaan vuosikymmenen eteenpäin ja esimerkiksi väestöä ja liikennettä koskevia ennusteita kaupunki on laatinut vuoteen 2020 asti. Silti valtaenemmistö tulevaisuuden arvioimisesta ja suunnittelusta tähtää seuraaviin muutamiin vuosiin.

Teemme huomisen ja ylihuomisen kaupunkia jo tänään. Nyt tehtävät kaupunkisuunnittelua ja infrastruktuuria koskevat ratkaisut vaikuttavat useita vuosikymmeniä eteenpäin. Esimerkiksi pikaraitiotien raideverkon pitäisi kestää viisi vuosikymmentä. Vastaavasti nykyään tehtäviä päätöksiä ohjaavat pitkälle ne valinnat, joita tehtiin 50 tai jopa sata vuotta sitten.

Teemme siis pitkäkantoisia ratkaisuja juurikaan miettimättä, miltä kaupunkimme saattaa näyttää vuonna 2030, 2050 tai 2100. Esimerkiksi liikennejärjestelmä, joka suunnitellaan vuoden 2010 Tampereelle, voi näyttää hyvin erilaiselta kuin sellainen, jota laadittaessa on pidetty mielessä järjestelmän toimivuus vuonna 2030. Vaarana on se, että teemme päätöksiä, joita joudumme myöhemmin katumaan.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä on hyvä ennakoida. Tampereen tulevaisuuteen voi vaikuttaa toimimalla aktiivisesti ja varautumalla mahdollisiin kehityspolkuihin. Mitä reunaehtoja nyt tehtäville ratkaisuille aiheuttaa esimerkiksi se, että öljyn arvioidaan loppuvan vuosisatamme ensimmäisen puoliskon aikana? Entä miten pitäisi varautua vaikkapa siihen, että vuosisadan loppuun mennessä Tampereen keskilämpötila saattaa ilmastonmuutoksen takia nousta neljä astetta? Tarkasteluissa kannattaa kiinnittää huomiota lisäksi mm. väestön, tekniikan ja kulttuurin mahdollisiin muutoksiin.

Joukko kaupunkeja ympäri maailmaa on koettanut vastata paikallishallinnon tulevaisuus-haasteeseen. Esimerkiksi Berliini, Vancouver ja Tokio ovat laatineet omia visioitaan siitä, miltä nämä kaupungit saattaisivat näyttää sadan vuoden päästä ja mitä mutkia matkassa voi olla.

Tampere on ennakkoluulottoman ja rohkean kaupungin maineessa. Siksi reippaasti eteenpäin katsominen sopii mainiosti juuri Tampereelle. Työkaluja voivat olla esimerkiksi skenaarioiden laadinta ja tulevaisuusfoorumit. Apuna voi käyttää kansainvälisiä verkostoja, Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston aluetieteen asiantuntijoita sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Tampereen toimistoa. Työssä kannattaa hyödyntää myös laajojen sidosryhmien ja osallisten näkemyksiä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin pitkän aikavälin tulevaisuuden arvioinnin ja suunnittelun käynnistämiseksi.

Tampereella 7.1.2004

Oras Tynkkynen
Sirkka-Liisa Virtanen