Pohjolan Sanomat: Metsäenergian kilpailukyky turvattava

Hallitus on sitoutunut vähentämään kivihiilen ja lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa. Viime aikoina hiilen polttaminen Suomessa on kuitenkin lisääntynyt. Taustalla on monia tekijöitä.

Kivihiilen hinta maailmanmarkkinoilla on pysynyt alhaisena. Huonojen säiden takia turvetta ei ole saatu nostettua suunnitelmien mukaan.

Talouden taantuma ja poliitikoiden toimettomuus ovat romahduttaneet päästöoikeuden hinnan EU:n päästökaupassa. Valtion tuki- ja veroratkaisuillakin on oma roolinsa.

Pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu on korjata EU:n päästökauppa nykyistä toimivammaksi. Päästöjen tupruttamisesta pitää maksaa hinta, joka vastaa niiden haittoja ihmisille ja ympäristölle.

Päästökauppaa voi korjata esimerkiksi vetämällä markkinoilta ylimääräisiä päästöoikeuksia ja päivittämällä EU:n päästötavoite vastaamaan ilmastokriisin torjumisen edellyttämää tasoa. Tämä parantaisi olennaisesti kotimaisen metsäenergian kilpailukykyä suhteessa fossiiliseen tuontihiileen.

Emme voi kuitenkaan jäädä odottelemaan EU-päätöksiä. Kivihiilen paluu on torpattava välittömästi kansallisin toimin.

Kivihiilen veroa on syytä korottaa, jotta kotimaisen metsäenergian asema pystytään turvaamaan. Valtion on myös tuettava voimaloita, joissa kivihiilen käytön vähentäminen edellyttää teknisiä muutoksia ja investointeja.

EU:n valtiontukisäännöt rajoittavat sitä, miten ja kuinka paljon metsäenergiaa voi verovaroin tukea. EU-sääntöjen sallimissa rajoissa tukia pitää kuitenkin kehittää.

Kotimainen uusiutuva energia tarjoaa paljon mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja vähentää päästöjä. Metsäenergian ohella on syytä vauhdittaa mm. tuulivoiman, biokaasun, aurinkoenergian ja lämpöpumppujen käyttöä.

Luotan siihen, että energiapolitiikasta vastaava ministeri Vapaavuori (kok.) tuo hallitukselle ripeästi esitykset kotimaisen metsäenergian kilpailukyvyn turvaamisesta.

Vihreät tukee ministeriä työssä kaikin voimin.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *